Lào Cai: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

(Cinet)- Ngày 9/5/2017, Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020” đã được UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt.

Di sản văn hóa phi vật thể các dân tộc tỉnh Lào Cai là một bộ phận quan trọng cấu thành kho tàng di sản văn hóa Việt Nam. Đến hết năm 2016, tỉnh Lào Cai có 19 di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; thuộc các loại hình tập quán xã hội, tín ngưỡng, lễ hội truyền thống, nghề thủ công truyền thống, nghệ thuật trình diễn dân gian, tri thức dân gian… của đồng bào các dân tộc.
 
Lào Cai: Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia - ảnh 1
Lễ hội truyền thống Đền Bảo Hà (nguồn: baolaocai.vn)

Những năm qua, công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cơ sở. Công tác tôn vinh nghệ nhân lĩnh vực văn hóa phi vật thể được triển khai nghiêm túc; công tác tuyên truyền về bảo vệ di sản được chú trọng,…Tuy nhiên, công tác bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể vẫn chỉ dừng lại ở mức quy mô nhỏ lẻ, chưa có sức lan tỏa, lôi cuốn cả cộng đồng cùng tham gia. Bởi vậy, việc xây dựng Dự án này là vô cùng cấp thiết và quan trọng.

Mục tiêu của Dự án nhằm bảo vệ và lưu truyền cho thế hệ sau những giá trị đặc sắc của các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai; nâng cao nhận thức, lòng tự hào dân tộc và sự tham gia của người dân trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể; phát huy giá trị các di sản, đưa các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trở thành nội lực góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo hướng bền vững.

Dự án bao gồm các nội dung: Rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trên địa bàn tỉnh Lào Cai được công nhận giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2017-2020, kết hợp nghiên cứu, sưu tầm bổ sung hoàn thiện tư liệu; Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng truyền dạy và nội dung công tác bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể; Tổ chức truyền dạy kỹ năng, kỹ thuật, cách thức tổ chức nghi lễ, nội dung bảo vệ và phát huy các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia trong cộng đồng dân tộc, địa phương có di sản, kết hợp hướng dẫn bảo tồn các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia theo hướng “bảo tồn sống” di sản trong cộng đồng nhằm phát huy giá trị các di sản phục vụ phát triển du lịch; Tổ chức phục dựng quay phim, chụp ảnh bảo tồn, bổ sung tư liệu, hình ảnh đối với các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đã được công nhận giai đoạn 2011-2016, phục vụ lưu trữ, giới thiệu và quảng bá di sản; Khai thác, phát huy các di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thành sản phẩm văn hóa phục vụ phát triển du lịch; Tổ chức công bố kết quả Dự án “Bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Lào Cai giai đoạn 2017-2020”.

Các giải pháp được đưa ra để thực hiện dự án gồm: giải pháp về chỉ đạo điều hành, tuyên truyền và quảng bá; cơ chế, chính sách, phát triển nguồn nhân lực và đầu tư nguồn lực.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác