Lào Cai: Nhiều điểm sáng trong việc triển khai Luật Bình đẳng giới

(Cinet)- Với sự nỗ lực không ngừng của các cấp và lãnh đạo địa phương, trong 10 năm qua, Luật Bình đẳng giới đã được thực thi có hiệu quả trên địa bàn tỉnh Lào Cai, góp phần quan trọng trong quá trình xây dựng tỉnh nhà một cách toàn diện và vững mạnh.
 
Lào Cai: Nhiều điểm sáng trong việc triển khai Luật Bình đẳng giới - ảnh 1
(Ảnh minh họa: daibieunhandan.vn)

Để Luật Bình đẳng giới được triển khai có hiệu quả, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và các bộ, ngành, Trung ương, tỉnh đã ban hành một số văn bản chỉ đạo, điều hành có liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới thông qua các phương tiện thông tin đại chúng được đẩy mạnh. Công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ; công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về bình đẳng giới không ngừng được chú trọng và triển khai kịp thời…

Luật Bình đẳng giới, các chương trình bình đẳng giới và công tác vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Lào Cai được lồng ghép tốt với các hoạt động phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của các ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các chính sách, chương trình, kế hoạch, đề án, dự án được Chính phủ đầu tư phát triển đến vùng cao, đồng bào dân tộc thiểu số. Những mô hình hay, cách làm tốt từ các chương trình, đề án, dự án do các cấp, các ngành trong tỉnh được triển khai thực hiện như: mô hình “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế”; mô hình “5 không, 3 sạch”; mô hình “Tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam”;…

Chỉ tiêu bảo đảm việc tiếp cận và hưởng thụ bình đẳng nhu cầu thưởng thức văn hóa, tiếp nhận thông tin giữa nam và nữ trên địa bàn tăng cao. Bên cạnh đó, phụ nữ cũng ngày càng chủ động vào các hoạt động chính trị, xã hội, khoa học, công nghệ cũng như y tế, giáo dục…

Thông qua đó, Luật Bình đẳng giới đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng cộng đồng văn hóa, công bằng, tác động tích cực đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác