Lào Cai: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet)- UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh.
 
Lào Cai: Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - ảnh 1
Ảnh mang tính chất minh họa. (nguồn: lamchuphapluat.vn)

Cụ thể, tại Kế hoạch 109/KH-UBND, UBND tỉnh đã đặt ra mục tiêu chung là tạo chuyển biến nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, hoạt động biểu diễn, ghi âm, ghi hình, phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của tỉnh.

Đến năm 2020, mục tiêu đặt ra là hệ thống các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các huyện, thành phố được củng cố, kiện toàn đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ. Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan. 70% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các huyện, thành phố được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

Phấn đấu đến năm 2025, 100% từ tỉnh đến huyện, thành phố có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; Cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến các huyện, thành phố được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

Văn bản cũng đưa ra 4 nhiệm vụ và giải pháp chính, bao gồm: Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành; Tăng cường năng lực quản lý và thực thi; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác quốc tế; tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng.

D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác