Lào Cai: Triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa

(Cinet) - UBND tỉnh Lào Cai đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
 
Lào Cai: Triển khai thực hiện chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. (Nguồn:baodulich.net.vn)

Theo đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2020: Phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 6,6% GRDP và tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội.Tập trung phát triển một số ngành sẵn có lợi thế, tiềm năng như: Nghệ thuật dân gian và trình diễn; quảng cáo; thủ công mỹ nghệ (rèn, đúc, chạm khắc, dệt thổ cẩm và in thêu trên mọi chất liệu của đồng bào dân tộc); phần mềm và các trò chơi giải trí; truyền hình và phát thanh; thời tran; du lịch văn hóa. Từng bước định hướng và phát triển các ngành: Kiến trúc; thiết kế; xuất bản; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm trở thành những ngành kinh tế dịch vụ quan trọng, đóng góp tích cực, hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu đến năm 2030: Phấn đấu doanh thu của các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp 10,8% GRDP và tiếp tục tạo thêm nhiều việc làm cho xã hội. Phát triển đa dạng, đồng bộ và hiện đại tất cả các ngành công nghiệp văn hóa một cách bền vững, được ứng dụng công nghệ tiên tiến; các sản phẩm, dịch vụ văn hóa có thương hiệu uy tín trong khu vực và quốc tế, đạt tiêu chuẩn của các tỉnh, thành, vùng phát triển của đất nước và tham gia sâu rộng vào chuỗi giá trị sản phẩm, dịch vụ văn hóa toàn cầu.

Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, nhằm tạo điều kiện thu hút tối đa các nguồn lực xã hội phát triển các ngành công nghiệp văn hóa.
 
Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã đề ra 07 nhiệm vụ, giải pháp chung phát triển các ngành công nghiệp văn hóa (trong đó tập trung công tác đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức;  hoàn thiện cơ chế, chính sách; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; thu hút và hỗ trợ đầu tư; mở rộng giao lưu và hợp tác quốc tế…) và 05 nhiệm vụ, giải pháp phát triển một số ngành công nghiệp văn hóa của tỉnh (gồm: Điện ảnh; Nghệ thuật biểu diễn; Mỹ thuật; Nhiếp ảnh và Triển lãm; Quảng cáo; Du lịch văn hóa).

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu và nhiệm vụ đề ra trong Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh Lào Cai, UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể đối với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan trong chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm rà soát, nghiên cứu, đề xuất việc thực hiện chiến lược phát triển công nghiệp văn hóa đối với các lĩnh vực quản lý.

AV
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác