Lập dự án xây dựng đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông

(Cinet)- Ngày 13/8, Văn phòng Chính phủ đã có Công văn số 6708/VPCP-KGVX gửi Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Sơn La và Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân về dự án xây dựng Khu công viên văn hoá lịch sử và Đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La.

Theo đó, hoan nghênh ý tưởng dự án xây dựng Khu công viên văn hoá lịch sử gắn với Đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông tại TP. Sơn La, tỉnh Sơn La như đề nghị của Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam làm việc cụ thể với Ban Tôn giáo tỉnh Sơn La và Sở VHTTDL tỉnh Sơn La làm rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng ngôi đền để phù hợp, hài hoà trong tổng thể khu công viên văn hoá lịch sử.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân giao UBND tỉnh Sơn La chủ trì, phối hợp với Trung tâm UNESCO nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam lập dự án xây dựng Đền thờ Đức vua Trần Nhân Tông trên cơ sở khả năng cân đối vốn của địa phương và huy động từ các nguồn vốn hợp pháp khác; lấy ý kiến thẩm định của Bộ VHTTDL về quy mô và nội dung chuyên môn của dự án theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và phê duyệt theo thẩm quyền.

Đức vua Trần Nhân Tông (1258 - 1308) được sử sách ca ngợi là một trong những vị vua anh minh, nhân cách nhất trong lịch sử Việt Nam. Ông có công lãnh đạo mở mang bờ cõi đất nước, trấn an, dẹp loạn, định hình và củng cố, ổn định cương vực lãnh thổ đối với nhiều vùng, trong đó có vùng Tây Bắc Việt Nam.

Ông còn có công lãnh đạo cuộc kháng chiến oanh liệt đánh thắng quân Nguyên - Mông lần thứ 2 và lần thứ 3, góp phần quyết định làm thay đổi cục diện thế giới lúc bấy giờ. Có công sáng lập, phát triển Thiền phái Trúc Lâm trong đạo Phật ở Việt Nam. Vì vậy, ông là người duy nhất được người dân tôn kính gọi là Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác