Lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ năm 2010.

Chủ tịch Hội đồng là ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệ năm 2010 hoạt động theo nguyên tắc các phiên họp xét tặng giải thưởng của Hội đồng phải có ít nhất 3/4 số thành viên Hội đồng tham dự, trong đó có Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng. Đồng thời, những công trình được đề nghị xét tặng giải thưởng phải được ít nhất 3/4 tổng số thành viên Hội đồng bỏ phiếu đồng ý.

Thành viên Hội đồng không tham gia thảo luận và bỏ phiếu đánh giá đối với công trình mà mình là tác giả, đồng tác giả hoặc có quyền lợi, lợi ích liên quan hoặc có lý do khác ảnh hưởng đến tính khách quan của việc xét thưởng.

Hội đồng căn cứ kết luận, kiến nghị của các Hội đồng chuyên ngành và đối chiếu với các tiêu chuẩn của mỗi loại giải thưởng, tiến hành thảo luận, bỏ phiếu kín đối với từng công trình, lập danh sách các công trình đề nghị tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về Khoa học và Công nghệnăm 2010 theo từng lĩnh vực Khoa học và Công nghệ thông báo công khai danh sách này trên các phương tiện thông tin đại chúng trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi có kết quả xét tặng giải thưởng./.

Theo CP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác