Lập Quy hoạch tổng thể tu bổ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt tại Tuyên Quang

(Cinet)- Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 8579/VPCP-KGVX gửi Bộ VHTTDL và UBND tỉnh Tuyên Quang về chủ trương lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng.
 
Lập Quy hoạch tổng thể tu bổ và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt tại Tuyên Quang - ảnh 1
Hội trường tổ chức Đại hội lần thứ II của Đảng ở thôn Bó Củng, xã Kim Bình, huyện
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang. Nguồn ảnh: VOV

Theo đó, xét đề nghị của Bộ VHTTDL tại Công văn số 3187/BVHTTDL-DSVH ngày 27/7/2017 và UBND tỉnh Tuyên Quang tại Tờ trình số 14/TTr-UBND ngày 08/5/2017, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đồng ý chủ trương giao UBND tỉnh Tuyên Quang chủ trì lập Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt: Di tích lịch sử Địa điểm tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang.

Phó Thủ tướng giao Bộ VHTTDL chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thẩm định Nhiệm vụ quy hoạch và Đồ án Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt này theo quy định hiện hành, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

M.N
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác