LHQ thông qua nghị quyết về văn hóa trách nhiệm

Ngày 10/4, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã thông qua nghị quyết về văn hóa trách nhiệm trong toàn hệ thống Liên hợp quốc.

Nghị quyết khẳng định mọi thay đổi trong cơ cấu của Ban Thư ký Liên hợp quốc và ngân sách các chương trình của Liên hợp quốc phải được Đại hội đồng thông qua trước.
Bên cạnh đó, nghị quyết yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc xác định các biện pháp rõ ràng và bằng văn bản cụ thể về chế độ trách nhiệm, quản lý trên cơ sở hiệu quả, xử lý các rủi ro kinh doanh và kiểm soát nội bộ thông qua lãnh đạo cấp cao của Ban Thư ký Liên hợp quốc.
Đại hội đồng Liên hợp quốc nhấn mạnh các báo cáo của Tổng Thư ký Liên hợp quốc về các vấn đề này lâu nay thiếu bằng chứng đầy đủ để hiểu rõ hơn quá trình duyệt xét toàn diện của hệ thống đối với các quyền lực được ủy nhiệm, cũng như thiếu bằng chứng cụ thể cho thấy các hợp đồng với các quan chức cao cấp của Liên hợp quốc thực sự tăng cường chế độ trách nhiệm. Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc cần có các biện pháp cụ thể để khắc phục các khiếm khuyết trong các lĩnh vực này.
Các nước thành viên Liên hợp quốc khẳng định nghị quyết vừa được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua nhằm tạo ra một Liên hợp quốc hiệu quả hơn và hướng nhiều hơn tới các nước thành viên. Chế độ trách nhiệm và giám sát chỉ có thể đạt được trong môi trường tôn trọng chủ quyền của các nước thành viên Liên hợp quốc và tính đến lợi ích và quan điểm đa dạng của các nước.
Tất cả các nước cần được tham gia vào quá trình hoạch định các biện pháp chính sách và Đại hội đồng Liên hợp quốc, cơ quan đại diện cao nhất của Liên hợp quốc, phải là trung tâm của quá trình này.
Các nước không liên kết tại Liên hợp quốc bác bỏ quan điểm của nhiều nước phát triển cho rằng thông qua nghị quyết về chế độ trách nhiệm bằng cuộc bỏ phiếu tại Đại hội đồng có thể phá hoại các nỗ lực cải tổ Liên hợp quốc.
Đại hội đồng Liên hợp quốc cũng thông qua nghị quyết về chi phí sửa chữa lớn trụ sở Liên hợp quốc ở New York, Mỹ tăng cao đáng ngạc nhiên và không thể giải thích được tới 433 triệu USD, tăng 23% so với mức đã được phê chuẩn trước đây. Các nước thành viên Liên hợp quốc đặc biệt lo ngại về sự thiếu minh bạch và thiếu thông tin kịp thời về tiến độ của dự án.
Đại hội đồng Liên hợp quốc yêu cầu Tổng Thư ký Liên hợp quốc báo cáo Đại hội đồng về tiến độ của dự án, tiến hành kiểm toán các tình huống dẫn đến tăng chi phí để báo cáo Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 67, đồng thời cho phép Tổng Thư ký tìm kiếm các cam kết tài chính 135 triệu USD cần thiết để thực hiện dự án trong năm 2012./.

Theo TTX

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác