Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam: Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014

(Cinet) – Ngày 06/01, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật (VHNT) Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2013 và triển khai nhiệm vụ năm 2014.

Báo cáo tổng kết công tác năm 2013 của Liên hiệp Hội VHNT Việt Nam nêu rõ, năm 2013 là một năm hoạt động VHNT sôi nổi trong cả nước, từ sáng tác đến quảng bá; từ công tác quản lý đến việc triển khai các chế độ chính sách phục vụ cho sự nghiệp phát triển VHNT. Các tác phẩm VHNT được công bố đều có xu hướng lành mạnh, tích cực, hướng đến sự phát triển bền vững của đời sống tình cảm, tâm hồn mang tính truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Cũng trong năm 2013, các Hội chuyên ngành Trung ương có sự liên kết chặt chẽ với các Hội VHNT của 63 tỉnh thành trong cả nước. Các Hội chuyên ngành Trung ương với các hoạt động thiết thực của mình đã góp phần quan trọng trong việc tổ chức thành công các cuộc biểu diễn âm nhạc, sân khấu, múa, các cuộc triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, kiến trúc; các cuộc hội thảo, trao đổi mang tính nghiệp vụ của các Hội văn nghệ dân gian, văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số... Đặc biệt, trong năm qua, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã quan tâm, động viên các văn nghệ sĩ tham gia tích cực cuộc vận động sáng tác, quảng bá về đề tài ''Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh'' với nhiều tác phẩm giá trị...

Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2013, bước sang năm mới 2014, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam đã đề ra phương hướng và nhiệm vụ cụ thể sau đây: Đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, nghiên cứu sưu tầm tác phẩm và nâng cao lý luận phê bình văn học nghệ thuật trên cơ sở Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) và Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị về ''Tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới"; Tiếp tục phối hợp với 63 Hội VHNT các tỉnh, thành phố mở trại sáng tác văn học nghệ thuật, qua đó phát hiện tác giả có tài năng và tác giả trẻ để có kế hoạch bồi dưỡng, giúp đỡ trong các năm sau; Liên hệ với các bộ, ban, ngành ở Trung ương và cấp uỷ tỉnh, thành phố, tạo điều kiện để các văn nghệ sĩ được cập nhật, nghiên cứu các Nghị quyết mới của Đảng về văn hoá, văn học nghệ thuật nhằm nâng cao trình độ chính trị và hiểu biết thêm về công tác quản lý hội, để phối hợp làm việc với các cơ quan liên ngành thuận lợi, hiệu quả; Khôi phục những mối quan hệ truyền thống, phát triển thêm quan hệ với những quốc gia khác, tạo điều kiện giới thiệu tác phẩm văn học nghệ thuật trong nước ra nước ngoài.

BTV

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác