Liên Hợp Quốc: Kêu gọi các nước thành viên hợp tác phục dựng các di sản văn hóa của nhân loại

(Cinet) - Đại hội đồng Liên Hợp Quốc kêu gọi các nước hợp tác tích cực để tìm kiếm, phục dựng và trao trả các tài sản văn hóa vô giá này về đúng với chủ hợp pháp của nó.

Ngày 17/11, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 64 đã thảo luận và xem xét các biện pháp do các nước thành viên kiến nghị để thu hồi, trao trả và phục dựng lại các tài sản văn hóa của nhân loại bị mất hoặc bị hủy hoại. 
Tại buổi thảo luận, Hội đồng đã khẳng định tài sản văn hóa chính là linh hồn của mỗi dân tộc,  vì vậy phục dựng lại các tài sản văn hóa bị hư hại hoặc bị phá hoại là phương thức duy nhất có thể khôi phục di sản và phục hồi phẩm giá dân tộc.

Đại diện các nước thành viên Liên Hợp Quốc nêu rõ cộng đồng quốc tế cần ngăn chặn mọi hình thức buôn bán di sản văn hóa dưới bất cứ hình thức nào khác và cho rằng việc di chuyển bất hợp pháp hoặc phá hoại các tài sản văn hóa là hình thức tước đoạt của nhân dân truyền thống và lịch sử dân tộc.  Đại diện các nước cũng nhấn mạnh cuộc chiến chống buôn bán di sản văn hóa phải được tiến hành trong khuôn khổ luật pháp quốc tế. Các nước cần hợp tác tích cực với Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) để hoàn thiện danh sách các di sản và tài sản văn hóa của nhân loại cũng như xây dựng cơ sở dữ liệu về luật di sản văn hóa của các quốc gia.

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác