Mỹ Latinh-Caribe hợp tác khai thác tiềm năng du lịch

Ngày 29/4, Tổ chức Du lịch thế giới (UN WTO) và Ngân hàng Phát triển liên Mỹ (IDB) đã thông qua chương trình hợp tác cùng các nước Mỹ Latinh và Caribe khai thác tiềm năng phong phú và phát triển du lịch của khu vực này.

Biển ở Caribe.Biển ở Caribe.

Chương trình hợp tác giữa UN WTO và IDB tập trung mở rộng quy mô du lịch, tăng cường quản trị và thúc đẩy đầu tư vào du lịch.

Theo số liệu của UN WTO, doanh thu du lịch của khu vực Mỹ Latinh và Caribe năm ngoái đã đạt gần 60 tỷ USD với gần 75 triệu lượt du khách quốc tế, tăng gần 20 triệu lượt khách so với năm trước đó.

Chương trình hợp tác giữa UN WTO và IDB cũng bao gồm những biện pháp thúc đẩy tiến bộ kinh tế và phát triển xã hội của các nước trong khu vực thông qua du lịch.
Du lịch hiện nay thực sự đã trở thành khu vực kinh tế phát triển nhanh nhất và đem lại nguồn thu cao nhất của nhiều nước trong khu vực, đồng thời đóng vai trò quan trọng tạo thêm nhiều việc làm, thu ngoại tệ và góp phần thu hẹp khoảng cách thu nhập giữa các cộng đồng dân cư.
UN WTO và IDB hợp tác thiết lập khuôn khổ quản trị du lịch, đặc biệt là các tổ chức xúc tiến du lịch ở cấp quốc gia và khu vực, cải thiện các chế độ thống kê du lịch quốc gia và đẩy nhanh hội nhập toàn khu vực về du lịch. Cải thiện các chế độ thống kê du lịch sẽ tăng cường khả năng quản trị du lịch, hài hòa các dữ kiện và những chỉ số phát triển du lịch của mỗi nước và toàn khu vực.
Ngoài ra, UN WTO và IBD sẽ tập trung thúc đẩy đầu tư trực tiếp của khu vực tư nhân song hành với các chiến lược đầu tư công vào phát triển du lịch.
Chương trình hợp tác giữa UN WTO và IBD cũng tăng cường nghiên cứu những nhân tố then chốt về luật pháp, chính sách tài chính, tín dụng, lưu chuyển vốn… nhằm thúc đẩy đầu tư tư nhân cũng như thu hút các nguồn đầu tư công từ nhiều ngành kinh tế vào du lịch./.

Theo VN+

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác