Năm 2016, Thư viện quốc gia cần tăng cường phối hợp phát triển Văn hoá đọc.

Năm 2016, Thư viện quốc gia cần tăng cường phối hợp phát triển Văn hoá đọc. - ảnh 1
Ông Huỳnh Vĩnh Ái - Thứ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu chỉ đạo Hội nghị
(Ảnh:nlv.gov.vn)

 
(Cinet)- Ngày 12/01, Thư viện Quốc gia Việt Nam tổ chức tổng kết công tác năm 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Huỳnh Vĩnh Ái chủ trì Hội nghị.
Hội nghị đã thông qua Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2016 tập trung vào một số nội dung chính:
Đẩy mạnh giáo dục, nâng cao nhận thức, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của viên chức và người lao động; phát huy truyền thống, giữ gìn đoàn kết nội bộ, thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn đơn vị. Bám sát các nội dung thi đua đã đề ra, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chuyên môn, đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 20-30%; Tổ chức thành công Ngày Hội Đọc sách 2016; Triển khai mua bản quyền dịch, in, xuất bản Bộ Quy tắc Mô tả và Truy cập tài nguyên số (RDA); Tăng cường phát triển nguồn tài nguyên số và các bộ sưu tập thông tin tra cứu; Tiếp tục tập hợp, in, xuất bản Thư mục Luận án Tiến sỹ Việt Nam; Phối hợp với nhà cung cấp chỉnh sửa, nâng cấp ILIB;…
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Huỳnh Vĩnh Ái đã đánh giá cao và biểu dương những thành tích Thư viện quốc gia đã đạt được trong năm 2015 và nhấn mạnh: Trong năm 2016, TVQG cần tăng cường phối hợp phát triển Văn hoá đọc theo quyết định của Thủ tướng; Mở rộng nhiều hoạt động chào mừng các sự kiện lớn của đất nước, tổ chức các sự kiện liên quan tới các nước, các tổ chức quốc tế trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành; Thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn và phục vụ bạn đọc; Làm tốt công tác nội bộ trên cơ sở phát huy vai trò, nhiệm vụ của các đoàn thể chính trị xã hội trong cơ quan; Tích cực phát triển mối quan hệ tốt với địa phương, tăng cường công tác hướng dẫn nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học; Duy trì và phát triển quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thông tin – thư viện.
Năm 2015, Thư viện quốc gia Việt Nam được sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VHTTDL đã phấn đấu thực hiện, hoàn thành xuất sắc, kịp thời, đúng định hướng công tác tuyên truyền, phục vụ nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất thông qua việc tổ chức, quảng bá thành công các hoạt động trưng bày triển lãm, giới thiệu tư liệu, giao lưu văn hoá, sự kiện tiêu biểu của đất nước; Chủ động tăng cường và thực hiện hiệu quả công tác tìm kiếm, thu thập, bảo tồn và phát huy di sản văn hoá thành văn phục vụ cộng đồng; Thiết lập thêm các quan hệ hợp tác quốc tế song phương, khai thác có hiệu quả các chương trình, dự án nước ngoài về chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo cán bộ; Tích cực hưởng ứng công tác xã hội hoá hoạt động thư viện.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác