Nam Định: Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020

(Cinet)- UBND tỉnh Nam Định đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của gia đình và nội dung giáo dục đời sống gia đình góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng gia đình Việt Nam no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, để mỗi gia đình Việt Nam thực sự là tổ ấm của mỗi người và là tế bào lành mạnh của xã hội.
 
Nam Định: Thực hiện Chương trình giáo dục đời sống gia đình đến năm 2020 - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: baodaknong.org.vn)

Mục tiêu chung được đề ra là cung cấp cho các thành viên trong gia đình những kiến thức chung về đời sống gia đình; những điều cần thiết chuẩn bị cho hôn nhân và gia đình; giáo dục đời sống gia đình đối với gia đình trẻ, gia đình trung niên, gia đình người cao tuổi trên địa bàn.

Đến năm 2020, phấn đấu 80% hộ gia đình được tiếp cận thông tin về giáo dục đời sống gia đình; 80% học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục tham dự các buổi sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; 50% thanh niên khu vực nông thôn được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; 80% cán bộ, công nhân tại các cụm, các khu công nghiệp được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; 100% cán bộ, chiến sỹ độ tuổi thanh niên trong các lực lượng vũ trang được tham gia các sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình; 80% đơn vị, tổ chức cấp cơ sở của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và Công đoàn có tổ chức sinh hoạt chuyên đề về giáo dục đời sống gia đình cho đoàn viên, hội viên và công đoàn viên.

Nội dung hoạt động gồm: truyền thông nâng cao nhận thức của chính quyền các cấp, các đơn vị, tổ chức, cơ sở giáo dục và các thành viên gia đình về vai trò của gia đình và giáo dục đời sống gia đình; hướng dẫn về nội dung giáo dục đời sống gia đình; phổ biến kiến thức, kỹ năng chung về đời sống gia đình, hôn nhân và gia đình; tổ chức các hoạt động sinh hoạt theo chuyên đề nội dung giáo dục đời sống gia đình tại các cơ sở giáo dục và đào tạo, các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang, các cụm, các khu công nghiệp.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác