Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc

(Cinet) – Vừa qua, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2017 - 2020”.
 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc - ảnh 1
Ảnh minh họa. (nguồn: baodulich.net.vn)

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ nhiều cơ quan, tổ chức đã nhìn nhận rằng: Mặc dù đã đạt được những thành tựu quan trọng nhưng hệ thống chính sách dân tộc của nước ta còn có những điểm hạn chế, bất cập như Hệ thống chính sách còn chồng chéo, vẫn còn các “lỗ hổng” chính sách và thiếu chính sách quản lý đặc thù; nguồn lực thực hiện chính sách không đủ; tình trạng hệ thống chính sách ban hành chưa đồng bộ; cơ chế thực thi chính sách còn yếu và thiếu sự phối hợp; chính sách dân tộc chưa phù hợp với đặc điểm của vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đã đóng góp tham luận chuyên đề có liên quan đến thực trạng, giải pháp, thực hiện chính sách dân tộc trong giai đoạn hiện nay. Trong đó tập trung vào các nội dung như: Công tác phối hợp xây dựng và thực hiện chính sách ở Trung ương và địa phương; thực trạng đội ngũ cán bộ xây dựng chính sách và giải pháp nâng cao hiệu quả chính sách; nguồn lực tài chính cho xây dựng và thực hiện chính sách - nguồn lực và giải pháp; công tác nghiên cứu, tư vấn, phản biện trong việc hoạch định, xây dựng chính sách trong giai đoạn vừa qua, đề xuất giải pháp trong thời gian tới…

Trong những năm qua, mối quan hệ giữa trung ương và địa phương trong phối hợp xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc bộc lộ nhiều hạn chế như: Việc khảo sát chỉ mới dừng lại ở đại diện vùng, đại diện một số dân tộc, do đó chính sách chưa phù hợp, chưa phát huy hết yếu tố chủ thể văn hóa của các tộc người; đa số việc lấy ý kiến ở địa phương chỉ mới dừng lại ở cấp xã, huyện, tỉnh, tiếng nói của người dân và các tổ chức xã hội nghề nghiệp chưa được phát huy; các chính sách dân tộc ở Trung ương phân công nhiều bộ ngành quản lý khác nhau, có cơ chế quản lý riêng, nên ở địa phương không thể lồng ghép, dẫn tới tình trạng chồng chéo, lãng phí, hiệu quả thấp; người dân trực tiếp tham gia thực hiện dự án chưa nhiều, họ vẫn là lực lượng bị động, chờ đợi chính sách; việc ban hành văn bản thực hiện chính sách chậm và chính sách ban hành nhưng không đủ nguồn lực thực hiện, dẫn đến công trình dở dang, gây lãng phí.

Vì vậy, Hội thảo “Nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng và thực hiện chính sách dân tộc giai đoạn 2017-2020” là chủ đề rất quan trọng gắn với thúc đẩy, nâng cao hiệu quả công tác nghiên cứu khoa học và xây dựng chính sách dân tộc. Các thông tin bổ ích do các nhà khoa học cung cấp sẽ góp phần giúp những người làm công tác dân tộc hiểu rõ hơn về thực trạng và các vấn đề còn tồn tại để từ đó nghiên cứu, đề xuất các giải pháp, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất cho Đảng và Nhà nước trong công tác hoạch định chính sách dân tộc trong giai đoạn tiếp theo.

Minh Huyền

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác