Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang

(Cinet) - Ngày 14/10, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang đã ban hành Quyết định số 1543/QĐ-UBND, Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 - 2020”.
 
Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang - ảnh 1
Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ được Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang tổ chức.
Ảnh: minh họa (nguồn: baokhanhhoa.com.vn)

Theo đó, Căn cứ Quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 03/02/2016 của UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025; Căn cứ Kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 29/8/ 2016 của UBND tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” trên địa bàn tỉnh;… Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định Phê duyệt Đề án “Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang, giai đoạn 2016 - 2020” (Đề án số 06/ĐA-SVHTTDL ngày 14/9/2016 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch).

Đồng thời, giao Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với sở, ban, ngành tỉnh và các đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện Đề án này.

Trung tâm Văn hóa tỉnh Hậu Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang thành lập, là đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hậu Giang, có chức năng tổ chức hoạt động văn hóa văn nghệ; Tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác văn hóa văn nghệ ở cơ sở và tổ chức các dịch vụ công về văn hóa trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Lan Phạm

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác