Nâng cao chất lượng nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian

Ngày 22/8, tại tỉnh Long An, Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tổ chức lớp tập huấn nâng cao chất lượng sưu tầm, nghiên cứu văn hóa văn nghệ dân gian.

Biểu diễn văn nghệ dân gian.Biểu diễn văn nghệ dân gian.

Lớp tập huấn sẽ diễn ra trong 5 ngày nhằm giúp các học viên nâng cao hiểu biết và trình độ nghề nghiệp trong công tác sưu tầm, nghiên cứu văn hóa - văn nghệ dân gian. Từ đó, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.

Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Văn hóa dân gian, nội hàm và những phương pháp tiếp cận; Khoa nghiên cứu văn học dân gian và một số vấn đề đặt ra; Bàn thêm về ranh giới giữa văn học dân gian và văn học viết; Vấn đề hội nhập quốc tế về văn hóa dân gian; Một số kiến thức cơ bản về văn học dân gian; Phương pháp nghiên cứu chung và phương pháp nghiên cứu lễ hội.

Theo TTXVN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác