Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang: Đẩy lùi hủ tục, nhân rộng mô hình tiêu biểu

Bộ VHTTDL vừa hoàn thành dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện nếp sống văn minh của cán bộ, công chức, viên chức trong việc cưới, việc tang, trong đó nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng như: vai trò làm gương của cán bộ, công chức; đề xuất giải pháp khắc phục hủ tục; phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình tiêu biểu trong việc cưới, việc tang, phù hợp với xã hội hiện đại… Hiện dự thảo Chỉ thị đang được Bộ VHTTDL xin ý kiến góp ý nhằm tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện.
 
Nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang: Đẩy lùi hủ tục, nhân rộng mô hình tiêu biểu - ảnh 1
Những mô hình cưới văn minh, tiết kiệm cần được nhân rộng
Nhiều đám cưới, đám tang phô trương, lãng phí

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy vừa ký văn bản của Bộ VHTTDL gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ đề nghị đóng góp ý kiến cho dự thảo Chỉ thị. “Dự thảo Chỉ thị được Bộ VHTTDL soạn thảo nhằm tiếp tục tăng cường công tác thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đặc biệt là phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức trong các hoạt động này. Những ý kiến đóng góp sẽ là căn cứ để dự thảo Chỉ thị tiếp tục được chỉnh sửa, hoàn thiện, phù hợp với thực tiễn và có tính khả thi cao…”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định.

Cũng liên quan đến dự thảo Chỉ thị, Bộ VHTTDL đã ban hành kế hoạch tổ chức tọa đàm lấy ý kiến cho nội dung dự thảo, thời gian tổ chức vào ngày 31.8 tại Hà Nội.

Đánh giá thực trạng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước trong những năm qua, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy khẳng định, đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhiều biểu hiện tiêu cực, các hủ tục, hiện tượng gây bức xúc dư luận được hạn chế, đẩy lùi. Bên cạnh đó, vẫn còn tồn tại những biểu hiện thiếu gương mẫu; một số cơ quan buông lỏng quản lý, nhiều cán bộ, công chức, viên chức tham dự đám cưới trong giờ làm việc, sử dụng xe công đi đám cưới…

“Phải thẳng thắn là còn nhiều đám cưới, đám tang tổ chức linh đình, phô trương, lãng phí, nghi thức rườm rà. Đáng chú ý là một số đám cưới được tổ chức dài ngày, có biểu hiện vụ lợi. Thực tế chưa ghi nhận được nhiều mô hình cưới theo nếp sống mới, gọn nhẹ, tiết kiệm…”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy nêu rõ.

Trong tổ chức việc tang, còn tồn tại những biểu hiện vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, về y tế, an toàn giao thông. Ý thức thực hiện nếp sống văn minh chưa cao, hiện tượng rắc, rải vàng mã nhiều trên đường đưa tang còn phổ biến. Bên cạnh đó là tâm lý ganh đua, xây cất mồ mả lớn giữa các gia đình, dòng họ diễn ra ở nhiều nơi; gây lãng phí tiền của, công sức…

Thực tế nói trên đòi hỏi có những giải pháp cụ thể, thiết thực nhằm chấn chỉnh, khắc phục hạn chế trong thực hiện nếp sống văn minh đối với việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức. Đây cũng là mục tiêu chủ đạo tại dự thảo Chỉ thị.

Đẩy lùi hủ tục, nhân rộng điển hình

Theo Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy, trong số nhiều giải pháp được nêu tại dự thảo Chỉ thị, vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. “Những mô hình đám cưới không thuốc lá, không mời quá 300 khách, cưới tiệc ngọt, cưới tập thể… trên thực tế đã được tổ chức bởi nhiều gia đình cán bộ, công chức, viên chức và có vai trò nêu gương rất lớn. Tuy nhiên, những điển hình đó chưa nhiều. Dự thảo Chỉ thị vì vậy sẽ nhấn mạnh yếu tố này như một giải pháp nhằm tăng cường thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang trong thời gian tới”, Thứ trưởng cho biết.

Dự thảo Chỉ thị yêu cầu các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ tiếp tục tuyên truyền, thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Kết luận của Bộ Chính trị; chỉ đạo của Ban Bí thư; Nghị định của Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội…

Đồng thời, ban hành văn bản quy định về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang đối với cán bộ, công chức, viên chức, phù hợp với đặc thù của cơ quan, đơn vị, địa phương.

“Nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức trong công tác chỉ đạo, quản lý, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; có biện pháp xử lý trách nhiệm của cá nhân và trách nhiệm liên đới của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, tổ chức khi có cán bộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang”, dự thảo nhấn mạnh.

Về vai trò của công chức, viên chức, dự thảo Chỉ thị nêu rõ, công chức, viên chức có trách nhiệm thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, các quy định của cơ quan, đơn vị, tổ chức và của địa phương về thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang. Phát huy vai trò gương mẫu, tuyên truyền, vận động người thân, gia đình và cộng đồng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

“Với vai trò quản lý nhà nước, Bộ VHTTDL có trách nhiệm hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương xây dựng quy chế về việc cưới, việc tang đối với cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với từng ngành, từng lĩnh vực. Ở giai đoạn này, chúng ta rất cần có những giải pháp cụ thể nhằm đẩy lùi, xóa bỏ hủ tục, tiêu cực.

Vì vậy, đẩy mạnh công tác tuyên truyền; đề xuất xây dựng các dự án, đề án nghiên cứu khoa học đưa ra các giải pháp khắc phục hủ tục trong việc cưới, việc tang sẽ là những nhiệm vụ trọng tâm được Bộ VHTTDL triển khai trong thời gian tới. Ngoài ra, giải pháp quan trọng không kém là phát hiện, xây dựng và nhân rộng các mô hình cưới, tang văn minh phù hợp với xã hội hiện đại cũng sẽ được quan tâm, thực hiện”, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết thêm.

Dự thảo Chỉ thị cũng yêu cầu Bộ TT&TT chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng. Theo đó, tuyên truyền đậm nét về những gương điển hình, tiêu biểu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; đồng thời, phát hiện và đấu tranh, phê phán những hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang của cán bộ, công chức, viên chức. 

Theo baovanhoa.vn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác