Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn

Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 sẽ được tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn - ảnh 1
(Cinet)- Bộ VHTTDL đã ban hành văn bản số 1450/BVHTTDL-VHDT về việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn.
Việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 theo định kỳ đã được Bộ trưởng Bộ VHTTDL phê duyệt (Quyết định số 4686/QĐ-BVHTTDL ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức định kỳ “Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào các dân tộc thiểu số” theo khu vực và toàn quốc giai đoạn 2013-2020).
Tại Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VIII năm 2012 tổ chức tại tỉnh Tuyên Quang, lãnh đạo Bộ VHTTDL và Ban tổ chức Ngày hội đã trao cờ đăng cai Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX tổ chức tại tỉnh Bắc Kạn, địa diện lãnh đạo UBND tỉnh Bắc Kạn đã nhận cờ đăng cai.
Để chuẩn bị các điều kiện cho việc tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ IX năm 2015 tại tỉnh Bắc Kạn, Bộ VHTTDL yêu cầu:
Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn chủ động xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình tổ chức Ngày hội; tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh Bắc Kạn và gửi văn bản dự thảo kế hoạch tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch.
Giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì, chủ động làm việc với Sở VHTTDL tỉnh Bắc Kạn và các tỉnh Đông Bắc để thống nhất kế hoạch, nội dung tổ chức Ngày hội trình Bộ trưởng Bộ VHTTDL và Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn xem xét, phê duyệt.
Sở VHTTDL các tỉnh vùng Đông Bắc xây dựng kế hoạch nội dung tham gia Ngày hội và báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong kế hoạch công tác năm 2015 để triển khai thực hiện góp phần vào thành công của Ngày hội.
T.H   

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác