Nghệ An: Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” năm 2018

(Cinet)- UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
 
Nghệ An: Ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” năm 2018 - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: vietnamnet.vn

Việc ban hành Kế hoạch nhằm xét chọn, tôn vinh những cá nhân có đủ phẩm chất đạo đức, có tài năng nghề nghiệp đặc biệt xuất sắc, đang nắm giữ, truyền dạy, có cống hiến to lớn, tiêu biểu cho sự nghiệp bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, ở các lĩnh vực: tiếng nói, chữ viết; ngữ văn dân gian; nghệ thuật trình diễn dân gian; tập quán xã hội và tín ngưỡng; lễ hội truyền thống, tri thức dân gian (trừ lĩnh vực nghề thủ công truyền thống) để trình Hội đồng chuyên ngành Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xét trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018.

Quá trình xét tặng sẽ được triển khai thực hiện qua 7 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 chậm nhất đến ngày 30/8/2017, nghệ nhân lập hồ sơ hoặc ủy quyền cho tổ chức, cá nhân khác lập hồ sơ đề nghị xét tặng và gửi về Sở Văn hóa và Thể thao; giai đoạn 2 từ 01/8/2017 đến 30/8/2017); giai đoạn 3 từ 01/9/2017 đến 10/10/2017); giai đoạn 4 từ 11/10/2017 đến 11/11/2017); giai đoạn 5 từ 12/11/2017 đến 30/11/2017; giai đoạn 6 từ 01/12/2017 đến 15/12/2017; giai đoạn 7 từ 16/12/2017 đến 25/12/2017.

Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Hội đồng xét tặng và Quy chế hoạt động của Hội đồng xét tặng; Tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu Nghị định số 62/2014/NĐ-CP ngày 25 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ và hướng dẫn quy trình thủ tục xét chọn đến các huyện, thành, thị và các đơn vị có liên quan trong tỉnh; Phân công nhiệm vụ, hướng dẫn cho các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thành, thị trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ các nghệ nhân trong việc lập, hoàn thiện hồ sơ đề nghị xét tặng, phối hợp với các hội, đoàn thể, chính quyền địa phương tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư về từng cá nhân đề nghị xét tặng; Tổ chức các phiên họp của Hội đồng cấp tỉnh; Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, thẩm định, tổng hợp hồ sơ, phục vụ công tác xét tặng tại Hội đồng cấp tỉnh; Hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng chuyên ngành cấp Bộ theo quy định.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác