Nghệ An, Đồng Tháp tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII)

(Cinet)- Ngày 20/8, Tỉnh ủy Nghệ An và Ðồng Tháp tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về “xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) - Ảnh: báo Đồng Tháp. Lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Tháp khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) - Ảnh: báo Đồng Tháp.

* Sau 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII), các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa của tỉnh Nghệ An đã góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Đặc biệt, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã huy động cả hệ thống chính trị, các tổ chức đoàn thể và nhân dân các địa phương tham gia tích cực, phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Hệ thống thiết chế văn hóa được chú trọng nâng cao, 5.060 nhà văn hóa cộng đồng ở xóm, thôn, bản được xây dựng, củng cố; 212 thư viện, 480 tủ sách pháp luật và hàng nghìn câu lạc bộ văn hóa ở cơ sở đã phát huy giá trị thực tiễn. Toàn tỉnh có 77% gia đình gia đình văn hóa, 51% làng bản, thôn xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, 30 xã đạt chuẩn văn hóa, 5 đơn vị được chỉ đạo điểm xây dựng huyện văn hóa...

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng Bằng khen cho 33 tập thể và 22 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

* Từ khi nghị quyết được ban hành đến nay, các cấp ủy Ðảng, chính quyền và nhân dân tỉnh Ðồng Tháp đã nâng cao nhận thức về vai trò trong việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Nghị quyết đã tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân; khơi dậy tinh thần đoàn kết, ý thức vươn lên trong cuộc sống, giúp đỡ nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng lối sống văn hóa. Trong đó, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã thu được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đến nay, toàn tỉnh Đồng Tháp có 362.853/418.073 số hộ gia đình được công nhận gia đình văn hóa (đạt tỷ lệ 86,79%); 601/696 khóm, ấp được công nhận khóm, ấp văn hóa (đạt tỷ lệ 86,85%); 1.492/1.553 cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị đạt chuẩn văn hóa (đạt tỷ lệ 96,07%). Thông qua phong trào, các giá trị văn hóa tốt đẹp được bảo tồn, phát huy, quan hệ gia đình, làng xóm ngày càng gắn bó, tình người được thắt chặt. 

Đồng Tháp hiện có 01 di tích lịch sử văn hóa quốc gia đặc biệt, 13 di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và 50 di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh. Hiện nay, tỉnh Đồng Tháp đang thực hiện 9 dự án về văn hoá phi vật thể, bảo tồn và duy trì hoạt động thường xuyên 123 lễ hội truyền thống, 195 câu lạc bộ đờn ca tài tử, 38 loại hình trò chơi dân gian và 44 làng nghề truyền thống...

Nhân dịp này, UBND tỉnh Ðồng Tháp đã tặng Bằng khen cho 18 tập thể và 33 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII).

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác