Nghệ An: Triển khai tốt phong trào TDĐKXDĐSVH tại cơ sở

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa (TDĐKXDĐSVH) trên địa bàn tỉnh Nghệ An tiếp tục được duy trì và triển khai tốt ở cơ sở trong 6 tháng đầu năm 2016.
 
Nghệ An: Triển khai tốt phong trào TDĐKXDĐSVH tại cơ sở - ảnh 1
Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc” tại tỉnh Nghệ An năm 2016. (Ảnh: báo Nghệ An)

Năm 2016, toàn tỉnh Nghệ An có 652.517/767.449 gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa (đạt 85%), 1.509/5.898 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa, 268 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, 334 dòng họ đăng ký xây dựng dòng họ văn hóa, 65 xã đăng ký xây dựng xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, 06 phường, thị trấn đăng ký xây dựng phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị, 96 xã, phường đăng ký xây dựng xã, phường có thiết chế VHTT đạt tiêu chí chuẩn của Bộ VHTTDL.

Bên cạnh đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” được quan tâm chỉ đạo. Trong 6 tháng, tỉnh Nghệ An đã hỗ trợ người có công với cách mạng xây dựng mới 92 ngôi nhà, sửa chữa và nâng cấp 100 ngôi nhà, triển khai vận động ủng hộ “Quỹ vì người nghèo”… Công tác xã hội hóa lễ hội, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần được đẩy mạnh tại cơ sở, thu hút đông đảo người dân tham gia.

Hưởng ứng ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, tỉnh Nghệ An đã tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi như: Hội thi Câu lạc bộ Gia đình với chủ đề “Gia đình hạnh phúc”; Tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật tại Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng Đài Bác Hồ hưởng ứng Ngày gia đình Việt Nam 28/6; Triển khai và nhân rộng đề án “Tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam” tại các huyện, thành, thị…

Để thực hiện tốt Phong trào TDĐKXDĐSVH và công tác gia đình trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Thông yêu cầu các thành viên BCĐ tập trung chỉ đạo, điều hành, bám sát cơ sở; Tăng cường kiểm tra để nắm bắt tình hình thực hiện phong trào văn hóa và công tác gia đình tại các huyện, thành, thị; Tiếp tục lồng ghép có hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiệp vụ của các ngành với các phong trào cụ thể; Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để thực hiện có hiệu quả các phong trào văn hóa và công tác gia đình; Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, phổ biến kiến thức pháp luật về gia đình và phòng chống bạo lực gia đình trên các kênh thông tin đại chúng…

Theo CTTĐT
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác