Nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số

(Cinet) - Mới đây, tại Đắk Lắk, Viện nghiên cứu Âm nhạc (Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam) đã phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học “Bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền của dân tộc thiểu số ở Trung Bộ và Tây Nguyên chính sách và thực tiễn”.
Nghiên cứu bảo tồn và phát huy di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số - ảnh 1

Mục đích của Hội thảo này nhằm nhìn nhận, đánh giá tình hình bảo tồn các di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên; khảo sát và tổng kết việc thực thi chính sách liên quan đến bảo tồn âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số. Trên cơ sở đó, đưa ra các định hướng, giải pháp phù hợp cho việc bảo tồn các di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số vùng Trung Bộ và Tây Nguyên trong đời sống hiện nay.

Tại Hội thảo, các nhà nghiên cứu, các đại biểu đã tập trung bàn thảo các vấn đề: Diện mạo, đặc trưng và những giá trị văn hóa, xã hội, nghệ thuật trong di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên; Vai trò, vị trí của các di sản âm nhạc cổ truyền trong đời sống văn hóa của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên; Thực trạng bảo tồn di sản âm nhạc cổ truyền và kết quả thực hiện chính sách bảo tồn, phát huy di sản âm nhạc dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, các đại biểu cũng đề xuất những giải pháp phù hợp hiệu quả cho việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở Trung bộ và Tây Nguyên.

Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong việc tạo điều kiện, thúc đẩy bảo vệ bản sắc dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa. Tuy nhiên, hiện nay nhiều loại âm nhạc ngoại lai xâm nhập khiến cho âm nhạc dân tộc nước ta nói chung, âm nhạc cổ truyền của các dân tộc nói riêng đang ngày càng bị thu hẹp về không gian trình diễn, cơ hội trình diễn, đối tượng khán giả… Một thực trạng hiện nay chỉ còn ít thanh niên dân tộc thiểu số biết hát dân ca, chơi nhạc cụ của dân tộc mình. Các nghệ nhân giỏi nghề, trình diễn thành thạo các loại âm nhạc dân gian đặc sắc; nghệ nhân biết chế tác, trình diễn và truyền dạy nhạc cụ dân tộc độc đáo thì ngày càng ít… khiến cho việc bảo tồn và phát huy giá trị âm nhạc cổ truyền của các dân tộc thiểu số ở nước ta gặp nhiều khó khăn.

Lan Anh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác