Nghiên cứu văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang

Nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, Tuyên Quang đã thực hiện 3 đề tài khoa học nghiên cứu chuyên sâu về văn hoá truyền thống các dân tộc thiểu số.

Thiếu nữ Pà Thẻn.Thiếu nữ Pà Thẻn.

Đó là đề tài nghiên cứu văn hoá truyền thống dân tộc Pà Thẻn, xã Hồng Quang, huyện Chiêm Hoá; đề tài nghiên cứu văn hoá truyền thống của dân tộc Sán Dìu ở huyện Sơn Dương; đề tài về sưu tầm, tìm hiểu thi pháp cổ tích các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Các đề tài tập trung vào việc nghiên cứu văn hoá truyền thống (bao gồm văn hoá vật thể và văn hoá phi vật thể) của các dân tộc, qua đó đề xuất các giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tiêu biểu. Kết quả nghiên cứu góp phần cung cấp thông tin, luận cứ khoa học giúp cho các cấp uỷ đảng, chính quyền hoạch định, xây dựng các nghị quyết, chương trình, kế hoạch và chính sách về vấn đề bảo tồn, lưu giữ và phát huy giá trị bản sắc văn hoá các dân tộc trên địa bàn tỉnh; định hình những khu vực du lịch văn hoá độc đáo, hấp dẫn để thu hút khách du lịch đến với Tuyên Quang.

Đồng thời, Tuyên Quang còn tổ chức phục dựng một số lễ hội đặc trưng của các dân tộc như: Lễ hội Lồng tông của dân tộc Tày ở Chiêm Hoá; múa Nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, thôn Thượng Minh, xã Hồng Quang (huyện Chiêm Hoá); Lễ hội làng Minh Cầm, xã Đội Bình (Yên Sơn)...Xây dựng các mô hình gia đình nghệ nhân để gìn giữ và truyền dạy cho thế hệ trẻ những giá trị văn hoá dân tộc.

Theo TT

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác