“Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”

“Những giải pháp tổ chức triển khai Nghị quyết 33 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” - ảnh 1
Quang cảnh Hội thảo. (Ảnh: TTXVN)
(Cinet)- Đó là tiêu đề Hội thảo do Bộ VHTTDL phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Báo Nhân dân, Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức ngày 9/1 tại Hà Nội với sự tham gia của đại diện các bộ, ban, ngành, các chuyên gia, nhà khoa học.
Phát biểu đề dẫn Hội thảo, Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hồ Anh Tuấn khẳng định: Nghị quyết 33 ngày 9/6/2014 là văn kiện có ý nghĩa chiến lược hết sức to lớn về văn hóa và con người Việt Nam, bước phát triển quan trọng trong tư duy của Đảng ta, thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Qua hội thảo này, Ban tổ chức rất mong muốn ý kiến đóng góp cụ thể, khả thi của các đại biểu để đưa Nghị quyết đi vào đời sống nhanh chóng, sâu rộng và bền vững.
Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung bàn thảo về các vấn đề quan trọng nhất liên quan đến nội dung cốt lõi của Nghị quyết 33 đồng thời đề xuất các giải pháp thiết thực, khả thi nhằm triển khai thực hiện nghị quyết này trên cơ sở những vấn đề lý luận và thực tiễn của văn hóa, con người Việt Nam.
Theo ông Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, tại Việt Nam, việc nhận diện về vai trò của văn hóa trong phát triển ngày càng được hoàn thiện cả về lý luận và thực tiễn, thể hiện rõ trong chính sách phát triển của Đảng và Nhà nước. Trong thời kỳ đổi mới, tư duy lý luận của Đảng về văn hóa đã được nâng lên một tầm cao mới, Đảng ta xác định, văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu của phát triển, là nền tảng của tinh thần xã hội. Tuy nhiên, bên cạnh những thành tựu còn không ít vấn đề đặt ra trong phát triển văn hóa, thành tựu trong phát triển văn hóa chưa tương xứng với thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, chưa tác động tới xây dựng con người và xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh… Vì vậy, việc tổ chức hội thảo là cấp thiết, nhằm tìm ra giải pháp phát huy thành tựu và khắc phục những yếu kém trong phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.
Còn theo GS-TS Đinh Xuân Dũng, Hội đồng Lý luận Trung ương, khi Nghị quyết 33 yêu cầu làm cho văn hóa không chỉ đứng ngang hàng với kinh tế, mà phải thấm sâu vào kinh tế, không có nghĩa chỉ ở mặt đạo đức, ứng xử văn hóa trong các hoạt động kinh tế, mà đòi hỏi văn hóa là nhân tố trực tiếp làm nên chất lượng của các sản phẩm kinh tế…Từ mục tiêu chung của công cuộc đổi mới trong những năm tới, cần phải khẳng định rằng, văn hóa Việt Nam phải có một diện mạo mới và chất lượng mới...
Cũng theo ông Dũng, cần xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ sáng tạo văn hóa, nghệ thuật, có kế hoạch chăm sóc, bồi dưỡng tài năng trong tất cả các lĩnh vực văn hóa; xây dựng và phát triển ngành công nghiệp văn hóa; có kế hoạch triển khai chương trình giáo dục văn hóa, giáo dục thẩm mỹ…
Gần 30 tham luận của các nhà quản lý, nhà nghiên cứu, nhà khoa học tham gia hội thảo đã đề cập nhiều vấn đề lý luận cũng như thực tiễn trong xây dựng, phát triển văn hóa, con người Việt Nam, đây sẽ là một bước quan trọng góp phần sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn.
T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác