Ninh Bình: Quản lý và thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả

(Cinet)- Thực hiện Quyết định số 88/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 và Công văn số 993/BVHTTDL-BQTG của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh.
 
Ninh Bình: Quản lý và thực thi hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: dhlaw.com

Việc ban hành Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về những quan điểm, chủ trương, định hướng thể hiện quá trình đổi mới tư duy của Đảng về quản lý và bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan; cụ thể hóa những mục tiêu trong Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Mặt khác thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, củng cố, kiện toàn các cơ quan, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ, đến năm 2025 có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về bảo vệ quyền tác giả, quyền liên quan; đến năm 2020 cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 và đến năm 2025 cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; đến năm 2020 có 70% và đến năm 2025 có 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ.

Các nhiệm vụ, giải pháp được đưa ra gồm: Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế; Tăng cường năng lực quản lý và thực thi; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và hợp tác; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng.

T.T

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác