Ninh Bình: Tăng cường quản lý việc cấp bằng công nhận các danh hiệu trong lĩnh vực di sản văn hóa

(Cinet)- Trước thực trạng xuất hiện việc tổ chức vinh danh “Nghệ nhân”, công nhận “Cây di sản”, “Việt Nam linh thiêng cổ tự” trên địa bàn, UBND tỉnh Ninh Bình đã có văn bản gửi các đơn vị đề nghị tăng cường quản lý đúng những quy định hiện hành về lĩnh vực này.
 
Ninh Bình: Tăng cường quản lý việc cấp bằng công nhận các danh hiệu trong lĩnh vực di sản văn hóa - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: ANTĐ

UBND tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Nội vụ và các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh các hoạt động; Chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân trên địa bàn không tổ chức lập hồ sơ đề nghị các cơ quan, tổ chức không có chức năng, thẩm quyền công nhận, cấp bằng công nhận, chứng nhận các danh hiệu trong lĩnh vực di sản văn hóa. Khi đề nghị xếp hạng di tích, công nhận bảo vật quốc gia, đưa di sản văn hóa phi vật thể của địa phương vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, công nhận nghệ nhân cần thực hiện đúng quy định của Luật Di sản văn hóa, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành.

UBND tỉnh cũng đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Sinh vật cảnh tỉnh, các cơ quan, đơn vị liên quan dừng việc phổ biến, tiếp nhận hồ sơ và đề nghị Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam, Hội Sinh vật cảnh Việt Nam công nhận “Cây di sản”; cấp bằng cho hệ thống đền đạt chuẩn hóa đền thờ Tam, Tứ phủ theo nghi lễ văn hóa truyền thống Việt Nam; Bằng công nhận “Việt Nam linh thiêng cổ tự”; Bằng chứng nhận tôn vinh “Nghệ nhân”, Bằng chứng nhận “Nghệ nhân văn hóa dân gian” khi những hoạt động này chưa có quy định pháp luật cho phép thực hiện.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác