Ninh Bình: Thiết lập cơ chế phối hợp quản lý Di sản thế giới Tràng An.

Ninh Bình: Thiết lập cơ chế phối hợp quản lý Di sản thế giới Tràng An. - ảnh 1
Tràng An là di sản hỗn hợp đầu tiên của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.
(Cinet)- UBND tỉnh Ninh Bình vừa ban hành Quyết định số 26/2015/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Di sản văn hóa và Thiên nhiên thế giới danh thắng Tràng An (Khu Di sản).
Quyết định đã quy định cụ thể các nội dung và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan quản lý Nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trong khu Di sản nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, quản lý, bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị của Tràng An.
Các hoạt động phối hợp gồm: Phối hợp tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật; Phối hợp xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật trong vùng di sản; Phối hợp trong công tác quản lý đất đai; Phối hợp trong công tác bảo vệ môi trường; Phối hợp trong công tác quản lý tài nguyên khoáng sản; Phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật; Phối hợp trao đổi thông tin; Phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm pháp luật về đất đai và môi trường.
Nguyên tắc phối hợp quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường Khu Di sản được UBND xác định phải bảo đảm sự quản lý thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, phân công rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị trong việc chủ trì, phối hợp thực hiện. Việc thực hiện các nhiệm vụ phối hợp phải trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; tránh hình thức, chồng chéo nhiệm vụ; không cản trở các hoạt động khai thác, sử dụng hợp pháp tài nguyên và các hoạt động hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân trong Khu di sản.
Quyết định cũng quy định rõ các hành vi bị cấm như: phá hoại, khai thác trái phép nguồn tài nguyên trong khu vực di sản; phá hoại, xâm chiếm trái phép các hệ sinh thái trong khu vực di sản; Săn bắn, khai thác các loài động, thực vật bằng các biện pháp hủy diệt; thải chất thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; các hoạt động khác xâm hại môi trường, giá trịkhu di sản.
Theo Quyết định này, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Ban Quản lý Quần thể danh thắng Tràng An và các đơn vị có liên quan:  Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên, nâng cao nhận thứcđối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong khu di sản; Đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân và các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của pháp luật.
CN

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác