Ninh Thuận: Tăng cường năng lực quản lý về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

(Cinet)- UBND tỉnh Ninh Thuận đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 88 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025.
 
Ninh Thuận: Tăng cường năng lực quản lý về bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: sromost.gov.vn

Mục tiêu chung của kế hoạch là tạo chuyển biến, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan; thúc đẩy sáng tạo tác phẩm văn học, nghệ thuật và khoa học, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình và chương trình phát sóng có giá trị phục vụ công chúng, đóng góp vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Mục tiêu cụ thể đến năm 2020, củng cố, kiện toàn các cơ quan, đội ngũ cán bộ làm nhiệm vụ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan theo hướng đồng bộ và có sự phối hợp chặt chẽ; Năm 2025 có cán bộ kiêm nhiệm hoặc chuyên trách quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan. Năm 2020 cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, năm 2025 cung cấp dịch vụ công cấp độ 4 đối với hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan; năm 2020 có 70%, năm 2025 có 100% cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia chương trình tập huấn nghiệp vụ. Cơ bản các chủ thể quyền tác giả, quyền liên quan tham dự các lớp tập huấn về quyền tác giả, quyền liên quan mỗi năm.

Để thực hiện mục tiêu, Kế hoạch đề ra bốn nhiệm vụ và giải pháp gồm có: Nghiên cứu, rà soát, đánh giá để kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định của pháp luật về quản lý và thực thi quyền tác giả, quyền liên quan trong hệ thống pháp luật hiện hành, bảo đảm phù hợp thông lệ quốc tế; Tăng cường năng lực quản lý và thực thi; Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho các chủ thể quyền, cá nhân, tổ chức khai thác, sử dụng và công chúng.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác