Ninh Thuận: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH

Ninh Thuận: Tổng kết 5 năm thực hiện phong trào TDĐKXDĐSVH - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: internet)
(Cinet)- Ngày 28/12, Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện phong trào giai đoạn 2011 – 2015 dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo Phong trào.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tổng kết phong trào TDĐKXDĐSVH giai đoạn 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ đến năm 2020.
Theo đó, trong 5 năm qua, phong trào trên toàn tỉnh đã phát triển mạnh mẽ và toàn diện, tác động tích cực đến việc phát triển kinh tế- văn hóa – xã hội. Việc thực hiện nghị quyết Trung ương 5 (Khóa VIII), Kết luận Hội nghị Trung ương 10 (Khóa IX) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và Nghị quyết 33 Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 9 (Khóa XI) về xây dựng và phát huy văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước đã được triển khai kịp thời và hiệu quả. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền luôn được tỉnh chú trọng và phát huy tối đa trong thời kỳ đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước. Các thiết chế, cơ sở vật chất cho các hoạt động văn hóa thể thao được đầu tư đúng mức; các chỉ tiêu về “gia đình văn hóa”, “khu dân cư văn hóa”,…ngày càng gia tăng. Thông qua đó, phong trào TDĐKXDĐSVH đã góp phần thực hiện Quy chế dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, xây dựng hệ thống chính trị tại địa phương ngày càng vững mạnh.
Về phương hướng và nhiệm vụ, Hội nghị đề ra chỉ tiêu phấn đấu đến năm 2020 có từ 85% trở lên gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu gia đình văn hóa; 80% thôn, khu phố trở lên được công nhận và giữ vững danh hiệu thôn, khu phố văn hóa; 50% xã trở lên được công nhận đạt chuẩn danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới; 50% phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn danh hiệu phường, thị trấn văn minh đô thị; 100% xã, phường có Trung tâm Văn hóa-Thể thao; 95% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa...
Cũng nhân dịp này, 15 tập thể và 11 cá nhân có thành thích xuất sắc trong phong trào thi đua Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trong giai đoạn vừa qua đã được UBND tỉnh tặng bằng khen, góp phần khích lệ và động viên tinh thần cán bộ và nhân dân tiếp tục phấn đấu thực hiện tốt phong trào trong giai đoạn kế tiếp.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác