Ninh Thuận: Xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân

(Cinet)- Xây dựng và phát triển phong trào đọc là một trong những mục tiêu được đặt ra trong Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
 
Ninh Thuận: Xây dựng và phát triển phong trào đọc trong mọi tầng lớp nhân dân - ảnh 1
Ảnh minh họa ( Nguồn: baoninhthuan.com.vn)

Cụ thể, mục tiêu chung được đặt ra là xây dựng thói quen, nhu cầu, kỹ năng và phong trào đọc trong nhân dân, nhất là trong thanh niên, thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn, chú trọng tới người dân ở vùng nông thôn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; cải thiện môi trường đọc; hình thành lối sống lành mạnh,…

Đến năm 2020, tỉnh phấn đấu 80% học sinh, sinh viên và người học khác tại các cơ sở giáo dục được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại các thư viện công cộng, thư viện của các cơ sở giáo dục, văn hóa, khoa học; 15%-20% người dân khu vực nông thôn, 10%-15% người dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn được tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức và các dịch vụ liên quan tại các thư viện, trung tâm học tập cộng đồng, điểm bưu điện – văn hóa xã,…Phấn đấu 30%-40% người dân có kỹ năng tiếp nhận và sử dụng thông tin qua việc đọc và học tập suốt đời; phấn đấu đạt mức hưởng thụ bình quân sách là 5 bản/người dân và đạt 0,7 bản sách/người dân trong hệ thông thư viện công cộng, mỗi người dân trung bình đọc 4 cuốn sách/năm;…

Định hướng đến năm 2030, người dân sẽ có thói quen đọc và kỹ năng tiếp cận, sử dụng thông tin, tri thức tại nơi sinh sống, học tập, công tác. Các chỉ tiêu văn hóa đọc được duy trì, củng cố và phát triển. Môi trường đọc tiếp tục được cải thiện. Hoạt động thư viện, xuất bản có khả năng đáp ứng nhu cầu đọc của người dân.

Kế hoạch cũng đã đưa ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp bao gồm: đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; xây dựng thói quen, sở thích và trang bị kỹ năng phương pháp đọc; hoàn thiện cơ chế, chính sách và đẩy mạnh xã hội hóa; nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống thư viện công lập, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cao chất lượng nội dung và hình thức xuất bản phẩm; mở rộng hợp tác quốc tế.

D.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác