Phát hành cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên"

(Cinet)- Nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, Tỉnh ủy Hưng Yên đã phối hợp với Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật xuất bản cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên".

Cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên" gồm 3 chương, cung cấp những tư liệu lịch sử, khắc họa quá trình hình thành và phát triển của tổ chức Đảng, tiến tới thành lập Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; phong trào đấu tranh cách mạng ở Hưng Yên thời kỳ đầu (giai đoạn 1929 -1941). Đồng thời, trình bày quá trình Đảng bộ tỉnh Hưng Yên tích cực đấu tranh chống địch khủng bố, chuẩn bị lực lượng tiến tới khởi nghĩa vũ trang; cao trào kháng Nhật, cứu nước, Tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân trong Cách mạng Tháng Tám năm 1945.
 
Phát hành cuốn sách
Cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên". Ảnh: baonhandan

Cuốn sách "Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên" ghi dấu một giai đoạn lịch sử vẻ vang của thời kỳ đấu tranh gian khổ, bền bỉ với những cống hiến, đóng góp và hy sinh to lớn của Đảng bộ và nhân dân Hưng Yên vì độc lập, tự do của Tổ quốc, thể hiện sự kế tục và tiến lên một bước mới trong truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân Hưng Yên từ cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy đến thành quả cuộc vận động Cách mạng Tháng Tám dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Sách “Cách mạng Tháng Tám ở Hưng Yên” được phát hành nhân dịp kỷ niệm 71 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, là dịp để toàn Đảng bộ, toàn dân và toàn quân trong tỉnh tiếp tục nâng cao nhận thức về những giá trị to lớn của một sự kiện lịch sử vĩ đại của dân tộc. Đây là tài liệu quý giá đối với Đảng bộ và nhân dân tỉnh Hưng Yên.

LA (TH TTXVN, baohungyen)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác