Phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: Internet)
(Cinet) – Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch mở 02 lớp tập huấn tại Thanh Hóa và Yên Bái, nhằm phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo.
Theo Quyết định số 1773/QĐ-BVHTTDL ngày 20 tháng 5 năm 2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức 02 lớp tuập huấn cho các tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản trong cộng đồng phát huy vai trò tuyên truyền vận động đồng bào trong việc thực hiện nếp sống văn minh, phát triển sản xuất xóa đói giảm nghèo tại tỉnh Thanh Hóa và Yên Bái năm 2016.
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Thời gian tổ chức lớp tập huấn vào tháng 6,7/2016.
Có thể nói, các tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản có vai trò, vị thế rất lớn đối với các dân tộc thiểu số ở địa bàn dân cư; tiếng nói hành động của họ như có tác dụng dẫn dắt, định hướng cho văn hoá ứng xử của cả cộng đồng nơi họ sinh sống. Họ là những người có khả năng vận dụng những phong tục tập quán để giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong đời sống xã hội, là người có khả năng vận động, khuyến khích người dân và cộng đồng dân cư thực hiện có hiệu quả các đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước.
Trong công cuộc xây và phát triển kinh tế hiện nay, đặc biệt là xây dựng nông thôn mới thì đội ngũ các tuyên truyền viên, người làm công tác văn hóa dân tộc, người có uy tín, già làng, trưởng thôn bản là những người đã và đang thay mặt cho từng gia tộc, dòng họ, từng thôn, bản và bằng mọi kiến thức, hiểu biết để tuyên truyền, vận động đến với bà con, cộng đồng dân cư từng bước thực hiện có hiệu quả.
Lan Anh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác