Phát triển và nâng cao chất lượng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số

(Cinet) - Ngày 27/5, tại Hà Nội, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ðài Tiếng nói Việt Nam, Ủy ban Dân tộc và Viện Ngôn ngữ học Việt Nam đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Ðịnh hướng phát triển tiếng dân tộc thiểu số trên sóng Ðài Tiếng nói Việt Nam".

Phát triển và nâng cao chất lượng phát thanh tiếng dân tộc thiểu số - ảnh 1
Nước ta hiện có hơn 13 triệu đồng bào các DTTS. Ảnh: dangcongsan.vn)

 

Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung thảo luận, phân tích và đề xuất những vấn đề nâng cao nghiệp vụ phát thanh tiếng dân tộc thiểu số (DTTS) trong tình hình mới. Trong đó, nhấn mạnh các nội dung quan trọng như: thiết kế, thực hiện chương trình phát thanh phù hợp với thính giả người DTTS; hướng xây dựng chương trình tương tác, tư vấn cho vùng đồng bào DTTS…

Hiện tại, Ðài Tiếng nói Việt Nam đã phát sóng 12 thứ tiếng DTTS như: Mông, Thái, Dao, Ê Ðê, Ba Na, Gia Rai, Xơ Ðăng, Chăm, Khmer… phủ sóng khắp các vùng miền trong cả nước. Phát thanh tiếng dân tộc đã và đang được củng cố, phát triển cả về nội dung, hình thức, gần gũi, hấp dẫn, sinh động với đồng bào các dân tộc…

Trong đó, tập trung thông tin, tuyên truyền kịp thời những chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước nói chung và chương trình, chính sách cho đồng bào các DTTS nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; nhằm cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của đồng bào các dân tộc. Ngoài ra, phát thanh tiếng dân tộc còn quảng bá, giới thiệu về hình ảnh đất nước, con người, nhất là sự đa dạng, phong phú, giàu bản sắc văn hóa của các DTTS Việt Nam với bạn bè quốc tế…

Nước ta hiện có hơn 13 triệu đồng bào các DTTS sinh sống tập trung ở vùng núi cao, biên giới, những vùng còn nhiều khó khăn. Tỷ lệ mù chữ mẹ đẻ ở nhiều dân tộc còn cao, gần 22%, trong đó có 6 dân tộc tỷ lệ mù chữ mẹ đẻ lên tới 50%.

Trong rất nhiều khó khăn, thiếu thốn của bà con thì tình trạng đói thông tin, hạn chế kiến thức, tri thức, tầm nhìn là phổ biến. Vì lẽ đó, bà con ta gặp nhiều khó khăn trong sản xuất và đời sống, lúng túng trong giữ gìn và phát huy bản sắc tộc người.

Trên thực tế, cùng với các cuốn từ điển, bản đồ, sách giáo khoa, các văn bản nhà nước, các phương tiện báo chí (báo viết, báo nói, báo hình...) thường có vai trò “làm gương” và có sức lan truyền, ảnh hưởng lớn trong xã hội. Một trong những ảnh hưởng vừa nói, là của ngôn ngữ báo chí tới các dạng ngôn ngữ khác nhau trong đời sống.

Việc đọc, viết đúng và hấp dẫn bằng ngôn ngữ các DTTS, trước hết mang lại hệ quả tích cực là khiến người tiếp nhận nhận diện được các thông điệp của nhà báo, đồng thời có thể giúp các ngôn ngữ có điều kiện được sử dụng tức là có được sức sống trong xã hội.

Thực tế đã chứng minh, để bảo tồn và phát triển các ngôn ngữ DTTS cũng như phổ biến các ngôn ngữ DTTS, bên cạnh việc chế tác và cải tiến chữ viết, biên soạn các sách phục vụ dạy và học tiếng, việc dạy và học, cần tăng cường sử dụng các ngôn ngữ này trong nhiều mặt của đời sống xã hội, đặc biệt trên các ấn phẩm và các phương tiện thông tin đại chúng.

Tại Hội thảo, các đại biểu cũng đã cho ý kiến về xây dựng Kênh phát thanh chuyên biệt phục vụ đồng bào DTTS, đầu tư cho truyền thanh cơ sở... Các ý kiến đóng góp sẽ được VOV tiếp thu, áp dụng một cách hiệu quả, thiết thực trong quá trình phát triển mô hình tổ chức sản xuất và nội dung phát thanh tiếng dân tộc trên sóng phát thanh quốc gia./.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác