Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020

Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020 - ảnh 1
Toàn cảnh Hội thảo
(Cinet)- Sáng 28/7, tại Thư viện Hà Nội , Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo Hội thảo góp ý cho dự thảo Đề án Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015- 2020, định hướng 2030.
Bà Vũ Dương Thúy Ngà- Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện chủ trì Hội thảo.
Tham dự hội thảo có các thành viên Ban soạn thảo đề án; đại diện một số Bộ, ngành Trung ương; các đơn vị chức năng của Bộ VHTT&DL;một số thư viện tỉnh, thành; thư viện Bộ/ngành…
Tại Hội thảo, các đại biểu đã thẳng thắn đưa ra những ý kiến xác đáng đóng góp cho Đề án, tập trung vào những nội dung, như: Chú trọng hoàn thiện, phát triển hệ thống thư viện ở các đơn vị cấp xã, huyện; trang bị những kỹ năng, hình thành thói quen đọc sách cho giới trẻ; xây dựng tài liệu tập huấn phát triển văn hóa đọc cho giáo viên trong nhà trường; chú trọng nâng cao đời sống vật chất cho cán bộ thư viện.
Phát biểu chỉ đạo Hội thảo, bà Vũ Dương Thúy Ngà nhấn mạnh, phát triển văn hóa đọc nhằm tiếp thu tri thức nhân loại, làm giàu thêm tri thức của dân tộc và con người Việt Nam. Phát triển văn hóa đọc đồng thời gắn kết và liên thông với phát triển văn hóa, giáo dục trong và ngoài nhà trường góp phần xây dựng xã hội học tập hướng đến mục tiêu nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển bền vững đất nước.
Các cơ quan nhà nước, các cơ sở đào tạo, thư viện và gia đình có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi để mọi người có thể đọc sách, tham gia vào việc xây dựng môi trường đọc thân thiện. Phát triển văn hóa đọc gắn với việc nâng cao dân trí, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận với thông tin và tri thức dễ dàng, thuận tiện và bình đẳng, tạo cơ hội cho việc học tập suốt đời của người dân ở mọi nơi, mọi lúc.
Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2015-2020 - ảnh 2
Bà Vũ Dương Thúy Ngà- Phó Vụ trưởng Vụ Thư viện chủ trì Hội thảo.

Dự thảo cũng đưa ra những chỉ tiêu chung, chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn, từng nội dung. Trong đó chỉ tiêu chung là nâng tỷ lệ người đọc thường xuyên từ 30% (hiện nay) lên 40% vào năm 2015 và 65% vào năm 2020; giảm tỷ lệ số người hoàn toàn không đọc từ 26% xuống còn 20% vào năm 2015 và 15% vào năm 2020.
Bên cạnh đó là những chỉ tiêu cụ thể như đến năm 2020, 95% thư viện cấp tỉnh có trụ sở độc lập, trang thiết bị hiện đại và 50% số thư viện cấp huyện có điều kiện tương tự; 30% gia đình có tủ sách…
Dự thảo cũng đưa ra những tỷ lệ như số phương tiện truyền thông phải có chuyên mục giới thiệu sách, việc biên soạn tài liệu hướng dẫn đọc; sự phối hợp giữa các ngành liên quan để tăng cường văn hóa đọc… như đến năm 2020, phấn đấu 100% các phương tiện truyền thông đại chúng ở Trung ương và địa phương có chuyên mục giới thiệu sách; 100% địa phương có chương trình phối hợp giữa ngành giáo dục, đào tạo và ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong việc tuyên truyền giới thiệu sách cũng như các hoạt động liên quan đến phát triển văn hóa đọc trong nhà trường.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác