Phê duyệt Đề án "Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới"

Phê duyệt Đề án
Mộc bản triều Nguyễn là Di sản tư liệu vô cùng quý giá. Ảnh: internet
(Cinet)- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án "Bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn - Di sản tư liệu thế giới."
Theo đó, mục tiêu của Đề án nhằm bảo quản an toàn tài liệu Mộc bản triều Nguyễn, hạn chế sự hư hỏng của tài liệu nhằm gìn giữ tài liệu lâu dài; phát huy giá trị khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua việc đổi mới và mở rộng các hình thức quảng bá, tuyên truyền nhằm giới thiệu cho công chúng trong và ngoài nước tiếp cận, hiểu được giá trị nội dung, ý nghĩa của tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; phục vụ công tác nghiên cứu lịch sử, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam; góp phần nâng cao nhận thức của xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ Việt Nam về vai trò của công tác lưu trữ, giá trị của tài liệu lưu trữ thông qua khối Di sản tư liệu thế giới quý hiếm này.
Đề án sẽ thực hiện trong hai giai đoạn. Giai đoạn I từ năm 2016 đến năm 2020: Tổ chức thực hiện công tác bảo quản tài liệu Mộc bản triều Nguyễn như: phân loại, xác định mức độ đầy đủ của khối tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; nghiên cứu, xây dựng và thử nghiệm các phương pháp, giải pháp tu bổ, phục chế, gia cố tài liệu bị hư hỏng theo mức độ phân loại; tiến hành tu bổ, phục chế tài liệu Mộc bản triều Nguyễn sau khi thử nghiệm thành công; cải tạo kho bảo quản thông thoáng phù hợp với tài liệu Mộc bản; xây dựng quy trình, định mức kinh tế - kỹ thuật vệ sinh, tu bổ, phục chế tài liệu Mộc bản. Đồng thời, tổ chức thực hiện công tác phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn như: biên soạn, xuất bản các ấn phẩm giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; trưng bày, triển lãm, làm phiên bản, làm phim giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; xây dựng Trang thông tin điện tử về tài liệu Mộc bản triều Nguyễn. Ngoài ra tăng cường đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, kỹ thuật cho những người làm trực tiếp công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; thuê chuyên gia, nghệ nhân trong và ngoài nước tư vấn về kỹ thuật tu bổ, phục chế, kỹ thuật bảo quản tài liệu gỗ; khảo sát trong và ngoài nước về phương pháp chế tác, kinh nghiệm bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản.
Giai đoạn II từ 2021 đến năm 2025 sẽ tiếp tục thực hiện tu bổ, phục chế, gia cố tài liệu Mộc bản bị hư hỏng; xây dựng, nâng cấp cơ sở dữ liệu thông tin cấp 1 và phần mềm quản lý, khai thác tài liệu Mộc bản triều Nguyễn; phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn thông qua các hình thức: Biên soạn, xuất bản các ấn phẩm; trưng bày, triển lãm; làm phiên bản; xây dựng các bộ phim tài liệu; hội thảo chuyên đề; giới thiệu tài liệu Mộc bản triều Nguyễn vào các trường học; tiếp tục đào tạo bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho những người làm trực tiếp công tác bảo quản và phát huy giá trị tài liệu Mộc bản triều Nguyễn.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác