Phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể Hát Xoan Phú Thọ

(Cinet)- Ngày 07/11, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di sản phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp của nhân loại - Hát Xoan Phú Thọ (giai đoạn 2013 - 2020).

Hát Xoan. Ảnh: Hà TuấnHát Xoan. Ảnh: Hà Tuấn

Theo đó, mục tiêu cụ thể của Đề án là: Đến năm 2015, đưa Hát Xoan Phú Thọ ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại; bảo đảm 100% người có công bảo tồn, gìn giữ, truyền dạy Hát Xoan được tôn vinh và hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định …

Phấn đấu đến năm 2020, khôi phục các lễ hội, tục lệ Hát Xoan truyền thống nhằm xây dựng thành không gian văn hóa Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; nâng tỷ lệ người biết Hát Xoan là thanh niên, thiếu niên và nhi đồng ở các phường Xoan gốc của tỉnh Phú Thọ lên 70% …

Nhiệm vụ và nội dung thực hiện Đề án giai đoạn 2013 - 2015 bao gồm: Triển khai chương trình giáo dục về di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan lồng ghép trong các chương trình chính thức và ngoại khóa tại các trường học trên địa bàn tỉnh Phú Thọ; quảng bá, phổ biến, tôn vinh giá trị của di sản văn hóa Hát Xoan ở trong nước và bạn bè quốc tế…

Giai đoạn 2016 - 2020, phát huy giá trị của di sản văn hóa phi vật thể Hát Xoan và tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong hoạt động phát triển du lịch, dịch vụ thông qua các hoạt động trình diễn tại các phường Hát Xoan, các di tích Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; tăng cường đưa Hát Xoan tham gia các cuộc giao lưu quốc tế về di sản văn hóa phi vật thể…

Đề án cũng nêu rõ, UBND tỉnh Phú Thọ có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ VHTTDL và các Bộ, ngành liên quan triển khai các nội dung, nhiệm vụ của Đề án bảo đảm chất lượng, đúng tiến độ. Bộ VHTTDL có trách nhiệm thẩm định, hướng dẫn về chuyên môn đối với các dự án thành phần có liên quan, các dự án bảo tồn, tôn tạo di tích liên quan đến Hát Xoan gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa...

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác