Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015

Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 - ảnh 1
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015
(Cinet)- Ngày 2/7, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số số 1063/QĐ-TTg về  việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015.
Theo kế hoạch, đối với các ngày lễ quy mô cấp quốc gia, cụ thể gồm:
Ngày lễ lớn do Ban Tổ chức cấp quốc gia chủ trì tổ chức, giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì xây dựng Đề án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, gồm: kỷ niệm 60 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2014) (đã tổ chức); kỷ niệm 40 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015); kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (1/7/1915 – 1/7/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2015).
Ngày lễ lớn do các Bộ chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Bộ Ngoại giao được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm 60 năm Ngày ký Hiệp định Giơ-ne-vơ về hòa bình ở Việt Nam, Đông Dương (Hiệp định về đình chỉ chiến sự ở Việt Nam) (20/7/2954 – 20/7/2014); Bộ Quốc phòng được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2014) và 25 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2014); Bộ Công an được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2015) và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2015).
Ngày lễ lớn do UBND thành phố Hà Nội chủ trì tổ chức, chủ trì xây dựng Đề án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, gồm: Kỷ niệm 60 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014); kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015);
Trừ những ngày kỷ niệm lớn đã được tổ chức, thì các ngày lễ quy mô cấp Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương bao gồm kỷ niệm ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu; phong trào cách mạng; sự kiện tiêu biểu và ngày truyền thống, ngày thành lập ngành; ngày giải phóng, ngày thành lập tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ được thực hiện như sau:
Tỉnh Phú Thọ được giao chủ trì tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương (mùng 10 tháng 3 năm Ất Mùi – 2015).
Tỉnh Nghệ An được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm 85 năm Ngày Xô Viết Nghệ Tĩnh (12/9/1930 – 12/9/2015).
Thành phố Hồ Chí Minh được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm 75 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940 – 23/11/2015).
Kỷ niệm ngày thành lập, ngày giải phóng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
Kỷ niệm ngày truyền thống của các Bộ, Ban, ngành, đoàn thể Trung ương: thực hiện theo quy định tại Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón, tiếp khách nước ngoài.
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 – 2015 - ảnh 2
Lễ Kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ

Kỷ niệm Ngày sinh của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tiền bối tiêu biểu: tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì tổ chức kỷ niệm 110 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Quốc Việt (28/5/1905 – 28/5/2015).
Việc tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Nam Bộ kháng chiến (23/9/1945 – 23/9/2015); 55 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960 – 20/12/2015) và các ngày lễ lớn khác không nêu trong Kế hoạch này, do Ban Bí thư quyết định.
Theo Kế hoạch, việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai với hình thức trang nghiêm, trọng thể phù hợp với quy mô, tầm mức của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; có sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo công tác tổ chức kỷ niệm.
Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong hai năm 2014 - 2015 nhằm bồi dưỡng, phát huy hơn nữa lòng yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đoàn kết, niềm tự hào và ý chí tự cường của dân tộc; củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, tạo không khí phấn khởi, sự đồng thuận trong xã hội, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI, tiến tới thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Việc tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn được triển khai với hình thức trang nghiêm, trọng thể phù hợp với quy mô, tầm mức của sự kiện; công tác tuyên truyền cần đa dạng, phong phú, phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm thiết thực, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả; có sự thống nhất, đồng bộ trong chỉ đạo công tác tổ chức kỷ niệm.
CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác