Phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Hà Nội

(Cinet)- Ngày 18/10, UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 4641/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hoá thành phố Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Phê duyệt Quy hoạch phát triển văn hóa thành phố Hà Nội - ảnh 1

Theo đó, Hà Nội sẽ phát triển du lịch với vai trò là trung tâm phát triển du lịch của cả nước, là đầu mối phân phối khách cho các tỉnh khu vực phía Bắc, phát triển theo hướng bền vững gắn với phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc. Hà Nội sẽ giữ vững mục tiêu xây dựng Thành phố xanh - sạch - đẹp với không gian văn hóa và các công trình văn hóa hiện đại, mang tính truyền thống, tiêu biểu cho văn hóa cả nước trong quan hệ giao lưu, hợp tác văn hóa với các nước trong khu vực và thế giới.

Xây dựng văn hóa Hà Nội xứng đáng với truyền thống văn hiến của Thăng Long - Hà Nội, xây dựng những giá trị mới làm nền tảng tinh thần cho xã hội. Đồng thời, bảo tồn, kế thừa, phát huy các giá trị tốt đẹp của văn hóa Thăng Long, phát huy sự đa dạng bản sắc độc đáo của các tiểu vùng văn hóa...

Nhiệm vụ trọng tâm của quy hoạch là: Xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh; bảo tồn, khai thác và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, gắn liền với tiếp thu chọn lọc các giá trị văn hóa của khu vực và quốc tế; xây dựng nguồn nhân lực đáp ứng các nhiệm vụ đặt ra đối với các hoạt động văn hóa; phát triển văn học nghệ thuật Thủ đô một cách toàn diện; đẩy mạnh giao lưu và hợp tác về văn hóa với các tỉnh, thành phố trong nước và thủ đô các nước trên thế giới để quảng bá, tuyên truyền, giới thiệu các thành tựu văn hóa, nghệ thuật của của Thủ đô với bạn bè quốc tế.

Trên tinh thần đó, từ nay đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, Hà Nội sẽ xây dựng hệ thống tượng đài, quảng trường, công viên, vườn hoa; phát triển điện ảnh, rạp chiếu phim, rạp hát; tăng cường quản lý nhà nước đối với hệ thống nhà hàng karaoke, vũ trường; phát triển hoạt động văn học nghệ thuật, biểu diễn chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng; quy hoạch phân khu chức năng và mạng lưới công trình văn hóa…

UBND thành phố giao cho Sở VHTTDL xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện quy hoạch; chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố trong việc xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch 5 năm, kế hoạch hằng năm, các chương trình, dự án để thực hiện quy hoạch.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác