Phiên họp lần thứ 18 của Đại hội đồng các Quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ di sản văn hóa và thiên nhiên Thế giới và việc giới thiệu các ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ủy ban Di sản Thế giới

(Cinet) -Phiên họp lần thứ 18 của Đại hội đồng các Quốc gia thành viên Công ước về bảo vệ Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới (Công ước Di sản Thế giới) sẽ được tổ chức tại Trụ sở UNESCO ở Paris, Pháp vào các ngày 7,8 và chiều ngày 9/11/2011 nhân dịp diễn ra kỳ họp lần thứ 36 của Đại hội đồng UNESCO.

Đại hội đồng sẽ kêu gọi việc thay thế các Quốc gia thành viên mãn nhiệm của Ủy ban Di sản thế giới và cũng sẽ xác định rõ những trường hợp các  Quốc gia thành viên  không đáp ứng đầy đủ  tuyên bố nêu trong khoản 2 Điều 16 của Công ước Di sản Thế giới, và xác định số tiền đóng góp của các nước này vào Quỹ Di sản Thế giới*.

Theo điều lệ 13.1 của Quy chế Thủ tục của Đại hội đồng các Quốc gia thành viên Công ước Di sản Thế giới về việc giới thiệu các ứng cử viên tham gia bầu cử vào Ủy ban Di sản thế giới, các thành viên mới sẽ được bầu chọn từ những vị trí trống của 09 Quốc gia thành viên mãn nhiệm sau: Úc, Ba-ranh, Bác-ba-đốt, Braxin, Trung Quốc,  Ai Cập, Gioóc đan ni, Ni-gê-ri-a, và Thụy Điển.

Đối với  Quốc gia thành viên có thể ứng cử để trở thành ủy viên của Ủy ban Di sản Thế giới, họ phải đáp ứng đủ các điều kiện đã được quy định trong Điều 16, khoản 5 của Công ước Di sản Thế giới, trong đó qui định: "Bất kì Quốc gia thành viên nào của Công ước còn nợ chưa thanh toán những khoản đóng góp bắt buộc hoặc tự nguyện của năm hiện tại và năm dương lịch trước đó sẽ không đủ điều kiện  ứng cử trở thành ủy viên  của Ủy ban Di sản Thế giới,...."*.

Dựa trên Quyết định số 31 COM 6 được đưa ra trong phiên họp lần thứ 31 của Ủy ban Di sản Thế giới (tổ chức tại Christchurch, năm 2007), một trong những vị trí này sẽ được trao cho một Quốc gia thành viên mà Quốc gia đó không có bất cứ tài sản nào trong Danh sách Di sản Thế giới.

Mỹ Linh

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác