Phú Thọ: Thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống

(Cinet)- UBND tỉnh Phú Thọ đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số Việt Nam trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020.
 
Phú Thọ: Thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: dantri.com.vn

Đề án gồm có 4 Dự án thành phần: Dự án 1: Kiểm kê di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ. Dự án 2: Sưu tầm, bảo quản, trưng bày di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ; xây dựng hồ sơ khoa học di sản văn hóa phi vật thể điển hình các dân tộc thiểu số đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Dự án 3: Giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ. Dự án 4: Xây dựng cơ sở dữ liệu về di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ.

Việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án nhằm nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực trực tiếp triển khai công tác kiểm kê sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số. Đồng thời bổ sung, bảo quản tốt các tài liệu, hiện vật quý hiếm là di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số. Qua đó nhận diện và xác định giá trị từ tên gọi, loại hình, chủ thể, địa điểm, không gian văn hóa, sức sống, đặc điểm và các giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số để lập hồ sơ lưu giữ phục vụ việc nghiên cứu và bảo tồn lâu dài.

Mục tiêu giai đoạn 2018-2020 phấn đấu có 70% cán bộ các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở VHTTDL, các huyện, thị, thành phố có liên quan trực tiếp đến công tác kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số được tập huấn chuyên sâu về kỹ năng tác nghiệp; Hoàn thành việc lập danh mục di sản văn hóa truyền thống điển hình các dân tộc thiểu số đang tồn tại trong cộng đồng các dân tộc; Xây dựng hồ sơ khoa học tối thiểu từ 2 đến 3 di sản văn hóa phi vật thể điển hình các dân tộc thiểu số đề nghị Bộ VHTTDL đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia; Thiết lập cơ sở dữ liệu di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số tỉnh Phú Thọ để quản lý thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh.

Phạm vi triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn 05 huyện: Đoan Hùng, Tân Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy và Yên Lập.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác