Phú Thọ: Tích cực triển khai các giải pháp đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp

Phú Thọ: Tích cực triển khai các giải pháp đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp - ảnh 1
Hát Xoan. Ảnh: internet
(Cinet)- Từ nay đến cuối năm 2015, tỉnh Phú Thọ sẽ tích cực triển khai các giải pháp đưa hát Xoan ra khỏi tình trạng cần bảo vệ khẩn cấp và trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đó là nội dung được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định trong cuộc họp ngày 24/6.
Hát Xoan đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp năm 2011. Từ đó tới nay, tỉnh Phú Thọ đã xác định việc bảo tồn, phát huy giá trị của di sản hát Xoan là việc làm cấp thiết. Tỉnh đã xây dựng và hoàn thiện Đề án Bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp hát Xoan Phú Thọ giai đoạn 2013-2020 và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Bên cạnh đó, tỉnh còn chú trọng việc bồi dưỡng thế hệ kế cận cần tập trung ở các phường Xoan gốc, đưa hát Xoan vào truyền dạy trong trường học, tu bổ, khôi phục các di tích lịch sử - không gian diễn xướng, không gian trình diễn hát Xoan…
Những kết quả ấy đã khẳng định cam kết của tỉnh Phú Thọ với UNESCO và các bộ, ngành Trung ương về bảo vệ và phát huy di sản hát Xoan Phú Thọ; đưa hát Xoan trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016; dần từng bước hoàn thiện văn bản pháp lý quản lý, bảo vệ Hát Xoan Phú Thọ; mặt khác tạo sự đồng thuận của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương để đề ra các biện pháp thiết thực, tích cực, cụ thể trong việc bảo tồn phát huy giá trị di sản hát Xoan Phú Thọ.
Được biết từ nay đến cuối năm 2015, tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền hát Xoan trên các phương tiện thông tin đại chúng; tăng cường mở và đào tạo lớp nghệ nhân kế cận và truyền dạy hát Xoan trong cộng đồng các phường Xoan gốc; truyền dạy cho đối tượng là hạt nhân văn nghệ tại các câu lạc bộ dân ca trên địa bàn tỉnh. Đồng thời tiếp tục nghiên cứu, sưu tầm tư liệu hóa và số hóa và hoàn thành số liệu kiểm kê hát Xoan; xây dựng và ban hành kế hoạch xuất bản tổng tập “Hát Xoan Phú Thọ”...
Cho đến nay, dựa trên các tiêu chí của UNESCO thì hát Xoan đã bảo đảm mang tính giá trị, tính cộng đồng và được truyền dạy liên tục từ đời này qua đời khác.
Với những kết quả đạt được, Hát Xoan đã và đang có đầy đủ các điều kiện để đề nghị UNESCO xem xét, công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vào năm 2016.
CN
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác