Phú Yên: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa gây tiếng ồn

(Cinet) - Ngày 2/8, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Chỉ thị về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh.
 
Phú Yên: Tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động văn hóa gây tiếng ồn - ảnh 1
Ảnh minh họa (nguồn: Vietnamnet.vn)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động và nhân dân ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình; thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tổ chức, tham gia các hoạt động văn hóa trong cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và nơi công cộng; chủ động triển khai và phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan tăng cường chỉ đạo, quản lý và kiểm tra, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm trong hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa theo quy định của pháp luật; điều chỉnh, bổ sung đưa vào quy ước, hương ước những vấn đề phát sinh mới liên quan đến các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa chưa được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật hiện hành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương thường xuyên tổ chức kiểm tra các hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh, nhất là các hoạt động văn hóa làm mất an ninh trật tự, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật; kiến nghị cấp có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm.

Đồng thời, chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có chức năng tổ chức tập huấn sử dụng phương tiện, thiết bị đo tiếng ồn cho lực lượng kiểm tra văn hóa các cấp và cấp giấy chứng nhận theo quy định, bảo đảm giá trị pháp lý khi thực thi nhiệm vụ. Tổ chức tập huấn, phổ biến các quy định pháp luật về hoạt động hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa cho các cán bộ quản lý, kiểm tra văn hóa các cấp; các tổ chức, cá nhân hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn mẫu quy ước đồng thuận của khu dân cư về tổ chức hoạt động văn hóa trong các đám tiệc, trong sinh hoạt văn hóa gia đình để các địa phương thực hiện.

UBND tỉnh cũng lưu ý, cơ quan, đơn vị, địa phương nào để xảy ra tình trạng hát nhạc sống gây tiếng ồn vượt quá quy định, làm mất an ninh trật tự tại khu dân cư, ảnh hưởng đến việc học tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của nhân dân, gây bức xúc trong dư luận hoặc bị phản ảnh với cấp trên thì người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp trên theo tinh thần chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu cầu thông báo rộng rãi số điện thoại đường dây nóng của địa phương để nhân dân biết và phản ảnh những hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ văn hóa gây tiếng ồn, làm mất an ninh trật tự khu dân cư đến cơ quan có thẩm quyền để có biện pháp xử lý.

Thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của các ngành, các cấp và các địa phương, hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương. Tuy nhiên, hoạt động này vẫn chưa được kiểm soát, tiếp tục gây bức xúc trong nhân dân.

Lan Anh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác