Phú Yên: Triển khai các hoạt động thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN

(Cinet)- Nhằm thúc đẩy việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của tỉnh để đạt được các mục tiêu quốc gia trong Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN, UBND tỉnh Phú Yên đã ban hành Kế hoạch Thực hiện Quyết định số 161/QĐ-TTg ngày 25/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN giai đoạn 2017 - 2020.
 
Phú Yên: Triển khai các hoạt động thực hiện mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN - ảnh 1
Ảnh minh họa. Nguồn: hta.org.vn

Theo đó, nội dung hoạt động tập trung vào việc triển khai các hoạt động xây dựng cộng đồng gắn kết và mang lại lợi ích cho người dân; hoạt động xây dựng cộng đồng hòa nhập; hoạt động xây dựng cộng đồng bền vững; hoạt động xây dựng cộng đồng tự lực tự cường; hoạt động xây dựng cộng đồng năng động.

Các giải pháp thực hiện gồm: Rà soát, lồng ghép và tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch; Tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN và Đề án; Tăng cường hệ thống thông tin, báo cáo, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện các mục tiêu; Vận động nguồn lực; Nâng cao năng lực cán bộ để thực hiện Kế hoạch.

Các Sở, ban, ngành, địa phương liên quan căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, xây dựng Kế hoạch (hoàn thành trước ngày 15/6/2017) và tổ chức thực hiện các nội dung liên quan của Kế hoạch này. Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, báo cáo kết quả UBND tỉnh.

T.T
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác