Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo Liên hiệp các hội VHNT phía Nam

(Cinet)- Ngày 10/6, Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng các cán bộ, lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và các văn nghệ sỹ khu vực phía Nam do ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức đã diễn ra tại Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cho lãnh đạo Liên hiệp các hội VHNT phía Nam - ảnh 1
Ảnh: baoapbac.vn

Hội nghị có sự tham gia của trên 300 đại biểu là lãnh đạo Liên hiệp các Hội văn học, nghệ thuật Việt Nam; lãnh đạo các Hội văn học, nghệ thuật chuyên; lãnh đạo các Hội văn học, nghệ thuật và đại diện đội ngũ văn nghệ sĩ của các tỉnh, thành phố phía Nam.
Trong hai ngày diễn ra Hội nghị (10-11/6), có 3 chuyên đề chính được đưa ra để các đại biểu tập trung thảo luận và nghiên cứu, bao gồm: Những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020.
Bên cạnh đó là các nội dung trao đổi về các giải pháp và đề xuất cho các nội dung liên quan đến lĩnh vực văn hóa, văn nghệ để đưa ra đường lối hoạt động thống nhất quá trình triển khai, thực hiện Nghị quyết, hoàn thành các mục tiêu do Đại hội XII của Đảng.
Thông qua việc đưa ra các thông tin và nội dung cụ thể, các đại biểu, cán bộ sẽ có cơ hội được nghiên cứu và hiểu sâu hơn văn kiện XII của Đảng để từ đó sớm đưa nghị quyết của Đảng đi vào thực tiễn cuộc sống, góp phần xây dựng và phát triển đất nước về mọi mặt, đặc biệt là trong lĩnh vực văn hóa; đồng thời phát huy cao độ vai trò quan trọng của đội ngũ văn nghệ sỹ trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam phát triển toàn diện, để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội.
D.H (Tổng hợp: dangcongsan, baoapbac)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác