Quảng Bình: Công bố quy hoạch phát triển vùng đệm VQG Phong Nha-Kẻ Bàng

Quảng Bình: Công bố quy hoạch phát triển vùng đệm VQG Phong Nha-Kẻ Bàng - ảnh 1
VQG Phong Nha - Kẻ Bàng. Ảnh: internet
(Cinet)- Nhằm từng bước nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị Di sản thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, vừa qua, UBND tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị công bố quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm theo hướng bảo tồn Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.
Theo đó, nội dung quy hoạch phát triển kinh tế xã hội vùng đệm theo hướng bảo tồn vườn quốc gia Phong Nha -  Kẻ Bàng đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 tập trung vào 10 lĩnh vực chủ yếu; Nông lâm ngư nghiệp và phát triển nông thôn; Thương mại, du lịch, dịch vụ; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; Hạ tầng kỹ thuật; Phát triển đô thị và khu dân cư; Quy hoạch phát triển theo các hành lang kinh tế; Phát triển nguồn nhân lực và các lĩnh vực xã hội; Bảo vệ môi trường và phát triển bền vững; Quy hoạch phát triển theo không gian lãnh thổ và củng cố quốc phòng an ninh.
Quy hoạch hướng tới mục tiêu đưa các xã vùng đệm ra khỏi tình trạng kém phát triển vào năm 2020 và cơ bản trở thành vùng phát triển ổn định vào năm 2030; xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, phát triển nguồn nhân lực dáp ứng được yêu cầu phát triển; bảo vệ tốt môi trường sinh thái vùng đệm và các giá trị bảo tồn nguồn tài nguyên thiên nhiên ở vùng lõi vườn quốc gia.
Phong Nha - Kẻ Bàng là khu vực sinh thái có giá trị toàn cầu được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới với nhiều dấu ấn lịch sử, là khu vực nền văn hóa đa dạng và đặc sắc. Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 209/QĐ-TTg ngày 08/2/2015.
CN
 
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác