Quảng Bình: Phối hợp thực hiện công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích

(Cinet)- Sở VHTT tỉnh Quảng Bình mới đây đã có văn bản gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc phối hợp thực hiện tốt các quy định trong công tác quản lý, bảo vệ, trùng tu, tôn tạo di tích.

Quảng Bình: Phối hợp thực hiện công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo di tích - ảnh 1Ảnh minh họa. Nguồn: baoquangbinh.vn

Nội dung văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn, thực hiện Luật Di sản văn hóa và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa; Nghị định 70/2012/NĐ-CP ngày 18/8/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh; Thông tư số 18/2012/TT- BVHTTDL ngày 28/12/2012 của Bộ VHTTDL quy định chi tiết một số quy định về bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích.

Đồng thời, việc đề nghị lập hồ sơ xếp hạng di tích, hồ sơ xin phép trùng tu, tôn tạo phải được Phòng Văn hóa - Thông tin tham mưu cho UBND huyện trước khi trình hồ sơ đến UBND tỉnh và các cơ quan chức năng cấp tỉnh nhằm thực hiện đúng trình tự theo quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn thi hành, đảm bảo tính đồng bộ trong công tác quản lý.

Sở VHTT cũng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Phòng Văn hóa - Thông tin, xã, phường, thị trấn phối hợp với Ban Quản lý Di tích tỉnh kiểm tra, rà soát những di tích được phân cấp quản lý ở địa phương để có biện pháp quản lý, chỉ đạo nhằm thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành liên quan đến công tác bảo quản, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di tích trên địa bàn. Bên cạnh đó, các địa phương cũng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác xã hội hóa, huy động nguồn vốn để đầu tư kinh phí tu bổ, phục hồi di tích tại địa phương.

Thủy Trịnh (t/h)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác