Quảng Bình: Triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh năm 2018

(Cinet)- Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” tỉnh Quảng Bình đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch nhằm mục đích tuyên truyền, triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện phong “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tới Ban Chỉ đạo các cấp, Ban vận động, tổ dân phố gắn liền với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo các cấp, tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện phong trào; Xây dựng chuẩn mực về nếp sống văn hóa, văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cộng đồng dân cư trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Quảng Bình: Triển khai phong trào TDĐKXDĐSVH trên địa bàn tỉnh năm 2018 - ảnh 1
Ảnh minh họa (Nguồn: baovanhoa.vn)

Nội dung thực hiện bao gồm: Tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức, cá nhân, đoàn thể và lồng ghép việc triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với các phong trào, chương trình khác hiện đang triển khai; Chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở chuẩn bị và triển khai công tác bình xét các danh hiệu văn hóa năm 2018; Xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở địa phương; Tiếp tục triển khai các hoạt động tuyên truyền về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; công tác tuyên truyền phải có chiều sâu, trọng tâm, trọng điểm, động viên và thu hút toàn dân tích cực, tự giác tham gia; Tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động của phong trào tại các địa phương, kịp thời khắc phục những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; Tiếp tục rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa các cấp.

Trong năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu có 83%-84% hộ gia đình được công nhận và giữ vững danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 71%-72% số thôn, bản, khu phố đạt danh hiệu “Khu dân cư văn hóa”; 72%-73%  cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị văn hóa”, “Doanh nghiệp văn hóa”; 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2018./.

D.H
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác