Quảng Bình: Từng bước thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan

Quảng Bình: Từng bước thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan - ảnh 1
(Ảnh minh họa: Internet)
Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” đang được tỉnh Quảng Bình triển khai có hiệu quả và có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nội dung theo sự phân công trách nhiệm thực hiện kế hoạch Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng; phổ biến, giáo dục pháp luật đến tất cả các đối tượng; đẩy mạnh công tác tập huấn, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước, theo dõi tình hình thi hành pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ,...

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai tại địa phương vẫn gặp phải một số khó khăn. Công tác tuyên truyền đã được tỉnh quan tâm chú trọng chỉ đạo sâu sát nhưng hiệu quả chưa cao; sự phối hợp giữa các ngành chức năng trong công tác triển khai thực hiện chưa nhịp nhàng, thiếu nhất quán trong việc triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ được quy định.

Trên cơ sở đó, để Đề án “Tăng cường năng lực quản lý và thực thi có hiệu quả pháp luật bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến năm 2020, định hướng đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Bình được triển khai chất lượng, hiệu quả, tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các văn bản của Chính phủ, Bộ, Ngành Trung ương liên quan đến việc triển khai Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 20/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Từng bước hoàn thiện hệ thống, củng cố, kiện toàn đồng bộ các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan trong năm 2018 và các năm tiếp theo; Tiếp tục chỉ đạo các, sở, ngành liên quan tổ chức cho cán bộ quản lý và thực thi pháp luật về quyền tác giả, quyền liên quan từ tỉnh đến cơ sở được tham gia các chương trình tập huấn nghiệp vụ,..../.

Theo Cổng TTĐT
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác