Quảng Ngãi: Tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa

Quảng Ngãi: Tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa - ảnh 1
Các đại biểu tham dự hội nghị. (Ảnh: báo QN)
(Cinet)- Ngày 6/1, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư (Khóa X) về tăng cường đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.
Thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư (khóa XI), 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các ngành, các cấp, mặt trận, các đoàn thể trong tỉnh đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, tổ chức thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa.  Qua đó, các đơn vị đã làm tốt công tác phòng, chống, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những âm mưu, thủ đoạn, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. 
Tuy nhiên, theo đánh giá, việc thực hiện Chỉ thị 34 của Ban Bí thư còn một số hạn chế như: Việc nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và giải quyết các điểm nóng, các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở địa phương, đơn vị có lúc, có lúc thiếu kịp thời. Việc thẩm định, kiểm duyệt một số cuộc hội thảo, giao lưu nghệ thuật còn chủ quan, thiếu chặt chẽ. Việc viết bài đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch còn hạn chế và bị động, năng lực phán đoán, nắm bắt tình hình nổi cộm ở cơ sở của đội ngũ báo cáo viên còn hạn chế, cần tiếp tục khắc phục, phát huy.
Thời gian tới, Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tạo sức đề kháng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên đối với âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Các địa phương tiếp tục đẩy mạnh và nhân rộng giải pháp tuyên truyền; xây dựng các tổ nắm bắt tư tưởng xã hội, các câu lạc bộ sinh hoạt chính trị... tại các địa phương, đồng thời xây dựng chính quyền và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong sạch vững mạnh.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có kết quả Nghị quyết Trung ương 4; chủ động phát hiện, giải quyết kịp thời những vấn đề chính trị nội bộ, ngăn chặn nguy cơ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ quan, địa phương. Các địa phương trong tỉnh thường xuyên thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa... Tỉnh Quảng Ngãi cũng tập trung giải quyết những vấn đề nổi cộm ở địa phương một cách phù hợp, không để khiếu kiện kéo dài và tập trung đông người; tăng cường công tác thông tin đối ngoại, chủ động đấu tranh, phản bác, ngăn chặn có hiệu quả những quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch chống Đảng, chống chế độ xã hội chủ nghĩa...
CN/TTX
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác