Quảng Ngãi: Thu thập về phòng chống bạo lực gia đình

(Cinet)- ​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 10/4/2018 về việc triển khai thực hiện thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
Quảng Ngãi: Thu thập về phòng chống bạo lực gia đình - ảnh 1
Ảnh minh họa.
​Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm thu thập thông tin cơ bản, chính xác về thực trạng gia đình, làm cơ sở hoạch định chính sách phục vụ quản lý nhà nước về gia đình, đồng thời thu thập thông tin về thực trạng bạo lực gia đình làm cơ sở xác định phương hướng, giải pháp phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh.

Thông tin về bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh được thu thập dưới hình thức ghi chép và cập nhật vào sổ theo mẫu biểu, bảo đảm độc lập, không trùng lắp, không chồng chéo; bảo đảm trung thực, khách quan, chính xác, kịp thời, công khai, không ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của các tổ chức, cá nhân.

UBND tỉnh giao UBND xã có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý về Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện trước ngày 25/12 hàng năm; Phòng Văn hóa – Thông tin cấp huyện có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý về Sở VHTTDL trước ngày 10/12 hàng năm; Sở VHTTDL có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn quản lý về Bộ VHTTDL (qua Vụ Gia đình) trước ngày 15/12 hàng năm.

Lan Anh
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác